Medzinárodný deň proti trestu smrti

Trest smrti je krutý, neľudský a ponižujúci spôsob trestania. Nezabráni trestnej činnosti a nemá odstrašujúci efekt pre páchateľa zločinov. V mnohých krajinách je rozsudok trestu smrti vynesený po nespravodlivých súdnych procesoch, kde bolo “priznanie” získané mučením a predložené ako hlavné svedectvo proti obvineným. Amnesty International požaduje zákaz trestu smrti za akékoľvek zločiny, zastavenie exekúcií na celom svete vrátane popráv mladistvých delikventov a všeobecnú ratifikáciu dohôd, ktoré ustanovujú zákaz trestu smrti.

Už po deviatykrát sa 10. októbra uskutočňuje Medzinárodný deň proti trestu smrti. Pozornosť je upriamená predovšetkým na posledný štát v Európe, ktorý vykonáva popravy – Bielorusko.

TREST SMRTI V ČÍSLACH: popravuje SA STÁLE MENEJ

V roku 2010 bolo popravených najmenej 527 ľudí. Oproti roku 2009 bolo popravených o 187 ľudí menej.

V roku 2010 popravy vykonalo  celkovo 23 krajín.

Najviac popráv vykonala Čína (1000 +), Irán (252 +), Severná Kórea (60 +), Jemen (53 +), Spojené štáty americké (46) a Saudská Arábia (27 +).

Čína popravila v roku 2010 viac ľudí ako zvyšok sveta dohromady.

139 krajín nepraktizovalo v minulom roku trest smrti. 96 krajín prestalo vykonávať najvyšší trest za všetky zločiny, 9 zrušilo najvyšší trest iba pre obyčajné zločiny a 34 krajín v praxi trest smrti nevykonáva, hoci ho stále má uzákonený.  V 58 krajinách je trest smrtizakotvený zákonom, v minulom roku ho ale uskutočnila menej ako polovica z nich.

Najmenej 17 833 ľudí čakalo ku koncu roka 2010 v cele smrti na výkon trestu.

Najčastejšími metódami výkonu trestu smrti boli: poprava na elektrickom kresle, smrtiace injekcie, zavesenie, zastrelenie a zoťatá hlavy. Niektoré popravy sa konali verejne.