MVO: Olympionici by si mali všímať porušovanie ľudských práv v Číne

Mimovládne organizácie zaslali 10. júla 2008 otvorený list slovenským športovcom, ktorí sa zúčastnia tohoročných Letných olympijských hier v Pekingu. Cieľom listu je informovať olympionikov o porušovaní ľudských práv v Číne a vyzvať ich k citlivému vnímaniu a vyhodnocovaniu situácie v krajine. 

Ako sa v liste uvádza, jeho cieľom nie je odradiť športovcov od účasti na OH, či vyzvať na ich bojkot. Naopak, organizácie ním chcú apelovať na zodpovednosť športovcov, aby v duchu humánneho posolstva hier nezabúdali i na to, že postaviť sa za ľudské práva a ich rešpektovanie je propagáciou ľudskosti. „Olympijské hry v Pekingu znamenajú veľkú príležitosť pre Čínu a svet ukázať, ako nám na dodržiavaní ľudských práv a úcte k nim záleží“, uvádza sa v liste.

Čína dnes patrí k závažným porušovateľom ľudských práv. Akýkoľvek prejav odporu a nesúhlasu je čínskym režimom tvrdo potrestaný. V čínskych pracovných táboroch sa nachádza viac než 500 000 ľudí. Čína má tiež svetové prvenstvo v počte popráv.

Pod list pripojilo svoj podpis šesť slovenských mimovládnych organizácií: OZ Človek v ohrození, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovenská Asociácia Falun Gong, Amnesty International Slovensko, Nadácia Pontis a Spoločnosť priateľov Tibetu.
List bol okrem médií zaslaný i na adresy športových zväzov 51 športovcov, ktorých účasť na olympijských hrách bola k danému dátumu potvrdená, medzi inými aj Martine Moravcovej, Jozefovi Göncimu, či Dominikovi Hrbatému. List bol tiež zaslaný na adresu Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru.

 

 AI_SK_List sportovcom.doc