Napomáhanie tajným preletom CIA je porušením zákona

V súvislsti s informáciami o tom, že na bratislavskom letisku malo parkovať lietadlo CIA, AI upozorňuje, že štáty, ktoré napomáhajú programu nezákonných prevozov väzňov pod vedením CIA, sa stávajú spolupáchateľmi USA pri porušovaní ľudských práv vo vojne proti terorizmu. Umožnením a aktívnou asistenciou pri ilegálnom a tajnom presune ľudí do krajín, kde sú vystavení mučeniu, svojvoľnému zadržiavaniu a „zmiznutiam“, protirečí záväzkom Európy rešpektovať ľudské práva a medzinárodné právo. 

AI bude žiadať zodpovedné orgány Slovenska o ďalšie informácie o tom, že by na bratislavskom letisku malo parkovať záložné lietadlo CIA a pristátiach podozrivých lietadiel, ako aj prešetrenie veci.

Slovenskí i európski lídri musia zaujať jasné stanovisko proti spolupráci s americkou CIA v programe nezákonných prevozov väzňov. Zapieranie a obštrukcie kladené súdnej či parlamentnej kontrole musí nahradiť nezávislé, nestranné a efektívne vyšetrovanie. AI preto už v júni 2007 vyzvala európske krajiny, aby v rámci Rady Európy vytvorili a vyčlenili dostatok materiálnych prostriedkov na efektívne fungovanie celoeurópskeho mechanizmu vyšetrovania tajných preletov nad štátmi EÚ.

Štáty majú právo prijať všetky zákonné opatrenia, aby chránili svojich obyvateľov pred teroristickými útokmi. Podpora aktivít, akými sú tajné prelety a nezákonné zadržiavanie, ktorých cieľom je vyhnúť sa kontrole verejnosti, však značne oslabuje vládu zákona. Sú zradou nielen európskych hodnôt, ale aj samotných obetí teroristických činov.