Navštívte výstavu Stop násilie na ženách vo Vranove nad Topľou!

výstava STOP NÁSILIU NA ŽENÁCH. 

Na výstave fotografii žien vo vojenských konfliktoch sa tiež môžete priamo zapojiť do pomoci konkrétnym ženám v ohrození – podpísaním petícií za ich oslobodenie alebo za zmenu systému, ktorý násile na ženách podporuje.