Neúspešne referendum je krokom smerom k prijatiu novej legislatívy v tejto oblasti

Amnesty International Slovensko víta výsledok dnešného referenda o ochrane rodiny. Otvorený priestor diskusie o rovnakých právach pre všetkých je podľa organizácie potrebné využiť na vytvorenie progresívnych návrhov na zmenu v oblasti práv LGBTI ľudí na Slovensku.

Výsledok referenda je prejavom postoja občanov a občianok k ochrane ľudských práv na Slovensku. „Väčšinový postoj ukázal, že ľuďom u nás záleží na tom, aby každý mal tie isté práva, ako právo na rodinu a právo na osvojenie si detí. Vnímame to ako pozitívny krok na pokračovanie začatej diskusie o tom, akým spôsobom realizovať a napĺňať práva LGBTI ľudí,“ hovorí Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Účasť v referende bola podľa Štatistického Úradu SR 21,4%. Aby boli výsledky referenda záväzné, hlasovať by musela viac ako polovica všetkých voličov, čo je približne 2,2 milióna ľudí.

Minulý rok vláda prijala reštriktívnu zmenu ústavného zákona, ktorá  definuje manželstvo ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy.  „Slovensko by nemalo ďalej prijímať podobné zákony. Je teraz potrebné prijať legislatívu, ktorá nebude v rozpore s medzinárodným právom a právom Európskej Únie v oblasti ľudských práv, hovorí riaditeľka Amnesty International Slovensko.

 

Väčšina európskych krajín presadzuje ľudskoprávne normy, ktoré sú vyjadrením rovnosti všetkých. Dvanásť krajín Európy už legalizovalo manželstvá rovnakého pohlavia a viac ako dvadsať povolilo registrované partnerstvá. „Dnešný výsledok referenda potvrdil smer, ktorým sa chce spoločnosť u nás vydať.  Slovensko vyjadrilo názor, že nechce ďalej podporovať diskrimináciu LGBTI ľudí, ale chce vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje a zabezpečuje rovnaké práva pre všetkých,“ dodáva Malovičová.