People protesting in response to new legislation adopted by the Polish parliament that may result in ending the independence of judiciary in the country. Protest were held on 16 July in Warsaw.

Nezávislosť súdnictva v Poľsku je ohrozená

Súdom v Poľsku hrozí, že prestanú byť nezávislé. 15. júla boli v parlamente prijaté novely, ktoré zvyšujú vládnu kontrolu nad súdnictvom, ohrozujú jeho nezávislosť a spochybňujú právo na spravodlivý súdny proces. Novela Zákona o Národnej súdnej rade a Novela zákona o Organizácii všeobecných súdov teraz čaká na podpísanie prezidentom. Ak k nemu dôjde, v Poľsku padne jeden zo základných pilierov demokracie – deľba moci.
 
1. Zákon o Národnej súdnej rade

Ak novela Zákona o Národnej súdnej rade vstúpi do platnosti, tak kompetencie na menovanie členov a členiek Národnej súdnej rady (NSR) prejdú do rúk parlamentu. Dolná komora parlamentu získa právomoc vymenovať až pätnásť z dvadsiatich piatich členov a členiek NSR.

To je však v rozpore s ústavou republiky, v ktorej je počet členov a členiek NSR menovaných parlamentom obmedzený na šesť (štyroch menuje dolná komora a dvoch senát). V súlade s ústavou bolo doteraz pätnásť členov NSR menovaných sudcami a sudkyňami, ktorí vyberali kandidátov spomedzi seba.

Národná súdna rada (NSR) je ústavný orgán, ktorý dozerá na nezávislosť súdnictva. Na základe novej legislatívy, budú rozhodujúcu úlohu pri menovaní členov a členiek NSR zohrávať predstavitelia a predstaviteľky zákonodarnej moci, vďaka čomu dôjde k ohrozeniu jej nezávislosti, keďže parlament nad ňou získa väčšiu kontrolu.

NSR zároveň stratí niektoré zo svojich právomocí. Podľa súčasnej legislatívy sú kandidáti na nových sudcov a sudkyne vyberaní na základe odporúčaní NSR, ak však novela zákona vstúpi do platnosti, táto kompetencia prejde do rúk ministra spravodlivosti. Úloha NSR pri menovaní nových sudcov a sudkýň bude tak obmedzená iba na možnosť vznášať námietky voči konkrétnym kandidátom a kandidátkam.

2. Zákon o Organizácii všeobecných súdov

15. júla poľský parlament prijal aj novelu Zákona o Organizácii všeobecných súdov, na základe ktorej bude mať minister spravodlivosti právomoc menovať predsedov/kyne a podpredsedov/kyne súdov. A to napriek tomu, že ako generálny prokurátor bude priamym účastníkom súdnych pojednávaní. Táto novela je jasným ohrozením nezávislosti súdnictva.

3. Zákon o Najvyššom súde

Poľský parlament plánuje prijať aj novelu Zákona o Najvyššom súde, ktorej prvé čítanie prebehlo v utorok 18. júla. Ak bude novela prijatá všetkým sudcom a sudkyniam aktuálne pôsobiacim na Najvyššom súde by skončil mandát s výnimkou tých, ktorým mandát odobrí minister spravodlivosti. Okrem toho bude môcť zasahovať do disciplinárnych konaní a dokonca získa možnosť spochybniť rozhodnutia Najvyššieho súdu v disciplinárnych konaniach v minulosti.

Všetky novely ohrozujú nezávislosť súdnictva a právo na spravodlivý súdny proces, v dôsledku čoho porušujú nielen Ústavu Poľskej republiky, ale aj viacero medzinárodných dohovorov, ktoré sa Poľsko zaviazalo dodržiavať, konkrétne článok 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach, článok 2 a 14(1) Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach a článok 47 Charty základných práv Európskej únie.

Reformy čelia kritike mimovládok

Viaceré mimovládne organizácie a právni experti návrh zákona kritizovali. Označili ho za protiústavný a jasne politicky motivovaný.

Ako konštatuje výskumníčka Amnesty International pre Poľsko, Barbora Černušáková:“ [hlasovanie z 12.7.] výrazne ohrozuje práva a slobody v Poľsku. Právo na spravodlivý súdny proces je jedným z kľúčových požiadaviek medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj základom poľskej ústavy. Táto miera zasahovania do súdnej moci iba povedie ku zníženej dôvere v spravodlivosť súdnych procesov.“

Amnesty International reagovala na novely zákonov v súdnictve spustením petície , v ktorej žiada poľskú vládu, aby dozrela na to, že prijaté reformy súdnictva nebudú porušovať ľudské práva.

Topics