Nezávislosť súdnictva v Poľsku je ohrozená

Súdom v Poľsku hrozí, že prestanú byť nezávislé. 15. júla boli v parlamente prijaté novely, ktoré zvyšujú vládnu kontrolu nad súdnictvom, ohrozujú jeho nezávislosť a spochybňujú právo na spravodlivý súdny proces. Novela Zákona o Národnej súdnej rade a Novela zákona o Organizácii všeobecných súdov teraz čaká na podpísanie prezidentom. Ak k nemu dôjde, v Poľsku padne jeden zo základných pilierov demokracie – deľba moci.
 
1. Zákon o Národnej súdnej rade

Ak novela Zákona o Národnej súdnej rade vstúpi do platnosti, tak kompetencie na menovanie členov a členiek Národnej súdnej rady (NSR) prejdú do rúk parlamentu. Dolná komora parlamentu získa právomoc vymenovať až pätnásť z dvadsiatich piatich členov a členiek NSR.

To je však v rozpore s ústavou republiky, v ktorej je počet členov a členiek NSR menovaných parlamentom obmedzený na šesť (štyroch menuje dolná komora a dvoch senát). V súlade s ústavou bolo doteraz pätnásť členov NSR menovaných sudcami a sudkyňami, ktorí vyberali kandidátov spomedzi seba.

Národná súdna rada (NSR) je ústavný orgán, ktorý dozerá na nezávislosť súdnictva. Na základe novej legislatívy, budú rozhodujúcu úlohu pri menovaní členov a členiek NSR zohrávať predstavitelia a predstaviteľky zákonodarnej moci, vďaka čomu dôjde k ohrozeniu jej nezávislosti, keďže parlament nad ňou získa väčšiu kontrolu.

NSR zároveň stratí niektoré zo svojich právomocí. Podľa súčasnej legislatívy sú kandidáti na nových sudcov a sudkyne vyberaní na základe odporúčaní NSR, ak však novela zákona vstúpi do platnosti, táto kompetencia prejde do rúk ministra spravodlivosti. Úloha NSR pri menovaní nových sudcov a sudkýň bude tak obmedzená iba na možnosť vznášať námietky voči konkrétnym kandidátom a kandidátkam.

2. Zákon o Organizácii všeobecných súdov

15. júla poľský parlament prijal aj novelu Zákona o Organizácii všeobecných súdov, na základe ktorej bude mať minister spravodlivosti právomoc menovať predsedov/kyne a podpredsedov/kyne súdov. A to napriek tomu, že ako generálny prokurátor bude priamym účastníkom súdnych pojednávaní. Táto novela je jasným ohrozením nezávislosti súdnictva.

3. Zákon o Najvyššom súde

Poľský parlament plánuje prijať aj novelu Zákona o Najvyššom súde, ktorej prvé čítanie prebehlo v utorok 18. júla. Ak bude novela prijatá všetkým sudcom a sudkyniam aktuálne pôsobiacim na Najvyššom súde by skončil mandát s výnimkou tých, ktorým mandát odobrí minister spravodlivosti. Okrem toho bude môcť zasahovať do disciplinárnych konaní a dokonca získa možnosť spochybniť rozhodnutia Najvyššieho súdu v disciplinárnych konaniach v minulosti.

Všetky novely ohrozujú nezávislosť súdnictva a právo na spravodlivý súdny proces, v dôsledku čoho porušujú nielen Ústavu Poľskej republiky, ale aj viacero medzinárodných dohovorov, ktoré sa Poľsko zaviazalo dodržiavať, konkrétne článok 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach, článok 2 a 14(1) Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach a článok 47 Charty základných práv Európskej únie.

Reformy čelia kritike mimovládok

Viaceré mimovládne organizácie a právni experti návrh zákona kritizovali. Označili ho za protiústavný a jasne politicky motivovaný.

Ako konštatuje výskumníčka Amnesty International pre Poľsko, Barbora Černušáková:” [hlasovanie z 12.7.] výrazne ohrozuje práva a slobody v Poľsku. Právo na spravodlivý súdny proces je jedným z kľúčových požiadaviek medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj základom poľskej ústavy. Táto miera zasahovania do súdnej moci iba povedie ku zníženej dôvere v spravodlivosť súdnych procesov.”

Amnesty International reagovala na novely zákonov v súdnictve spustením petície , v ktorej žiada poľskú vládu, aby dozrela na to, že prijaté reformy súdnictva nebudú porušovať ľudské práva.