NAJNOVŠIE ČLÁNKY

AMNESTY INTERNATIONAL VYZÝVA VLÁDY NA PRIJATIE JEZÍDSKYCH ŽIEN A DETÍ

Takmer 2000 jezídskych detí, ktoré sa vrátili do svojich rodín potom, ako ich držali v zajatí tzv. Islamského štátu, trpí fyzickými a duševnými zdravotnými problémami.

ČÍTAJTE VIAC
ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL JE VYSTAVOVANÝ RIZIKU, UMLČIAVANÝ AJ NAPÁDANÝ

Vlády musia niesť zodpovednosť za úmrtia pracovníkov a pracovníčok v  zdravotníctve a  ďalších základných odvetviach, keď ich nedokázal chrániť pred nákazou COVID-19.

ČÍTAJTE VIAC
PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA V EURÓPE ODHALILI RASOVÉ PREDSUDKY A DISKRIMINÁCIU

Pri výkone protipandemických karanténnych opatrení sa policajné zložky v rámci celej Európy v neprimeranej miere zamerali najmä na sledovanie menšín a marginalizovaných skupín.

ČÍTAJTE VIAC
SHELL ZNEČISŤUJE DELTU RIEKY NIGER – O NÁPRAVU SA MÔŽE PRIČINIŤ AJ EURÓPA

Od výzvy na vyčistenie delty rieky Niger, kontaminovanej ropnými spoločnosťami uplynulo už skoro 10 rokov. Dodnes sa však čistiace práce začali len na 11 % predmetného územia.

ČÍTAJTE VIAC
SÚDNY DVOR EÚ ROZHODOL, ŽE OBMEDZENIA PRE MAĎARSKÉ MVO SÚ PROTIPRÁVNE

Verdikt európskeho súdu je významným medzníkom. Predstavuje príučku pre maďarské orgány, ktoré sa snažia o stigmatizáciu a podkopávanie organizácií občianskej spoločnosti kritizujúcich vládne politiky.

ČÍTAJTE VIAC
Slabá regulácia obchodu so slzotvorným plynom podnecuje políciu k prekračovaniu svojich právomocí

Nedostatočná regulácia svetového obchodu so slzotvorným plynom má vplyv na častejšie porušovanie ľudských práv demonštrantov a demonštrantiek zúčastňujúcich sa pokojných protestov po celom svete.

ČÍTAJTE VIAC
Ženy v Maďarsku čelia výraznému nárastu diskriminácie na trhu práce v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Nová výskumná správa Amnesty International odhaľuje, že pandémia COVID-19 prehlbuje dlhodobý problém rodovej nerovnosti na pracoviskách a na trhu práce v Maďarsku.

ČÍTAJTE VIAC
IZRAEL MUSÍ ZrušIŤ represívny zákaz cestovania pre aktivistu Amnesty International

Izraelské úrady musia zrušiť zákaz cestovania, ktorý uvalili na Laitha Abu Zeyada, kampaňového manažéra Amnesty pre oblasť Izraela a Palestínskych okupovaných území.

ČÍTAJTE VIAC
Bezpečnostná rada OSN nedokáže chrániť civilné obyvateľstvo vo vojnových konfliktoch

Bezpečnostná rada OSN sa pred desaťročiami zaviazala, že vynaloží všetko úsilie, aby minimalizovala utrpenie civilistov a  civilistiek v  dôsledku vojen, pripomína Amnesty International pred verejným zasadaním BR OSN o  ochrane civilného obyvateľstva v  ozbrojených konfliktoch.

ČÍTAJTE VIAC
Milióny žien a dievčat čelia v dôsledku pandémie COVID-19 zvyšujúcej sa neistote, násiliu a riziku ďalšej diskriminácie

Organizácie Amnesty International, IPPF a Women’s Link Worldwide dnes vydali spoločnú tlačovú správu, v ktorej upozorňujú, že milióny žien a dievčat v Európe čelia počas krízy COVID-19 zvýšenému riziku násilia, diskriminácie a ďalšiemu prehlbovaniu rodovej nerovnosti.

ČÍTAJTE VIAC
Karantény rómskych osád v Bulharsku a na Slovensku si vyžadujú naliehavú pozornosť

Amnesty International adresovala Rade Európy otvorený list, v ktorom vyjadrila obavy nad zaobchádzaním s ľuďmi žijúcimi v rómskych komunitách v Bulharsku a na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19.

ČÍTAJTE VIAC
Nikde nie sme v bezpečí

Amnesty International dnes vydala výskumnú správu, v ktorej sa venuje vojenským útokom sýrskej a ruskej armády na civilné ciele v severozápadnej Sýrii. Správa zaznamenáva, že sýrske vládne sily podporované Ruskom niekoľko útokov na civiliné obyvateľstvo

ČÍTAJTE VIAC
Prečo sú interrupcie a antikoncepcia považované za základnú zdravotnú starostlivosť

Pandémia COVID-19 napína systémy zdravotnej starostlivosti po celom svete až na prasknutie. Jedným z výsledkov je, že prístup k bezpečnej interrupcii a antikoncepcii je pre mnohé ženy a dievčatá komplikovanejší ako kedykoľvek predtým.

Čítajte viac
Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 bezpečný a včasný prístup k interrupcii

Organizácie Možnosť voľby , ASPEKT, Amnesty International, ODZ a Ženské kruhy poslali prezidentke SR a predsedom vlády a NR SR list, v ktorom upozorňujú na nevyhnutnosť bezpečného prístupu k interrupciám aj počas pandémie COVID-19.

Čítajte viac
Trest smrti v roku 2019

Saudská Arábia vykonala v roku 2019 rekordný počet popráv napriek celosvetovému poklesu vykonaných trestov smrti v uplynulom roku, uvádza Amnesty International vo svojej globálnej správe o treste smrti za rok 2019, ktorú dnes zverejnila. Saudské úrady popravili v priebehu uplynulého roka 184 ľudí, doteraz najvyšší počet, aký Amnesty v tejto krajine zaznamenala za jediný rok.

ČÍTAJTE VIAC
Stigmatizujúca karanténa rómskych komunít na Slovensku a v Bulharsku

Slovenská a bulharská vláda zaviedli v niekoľkých neformálnych rómskych sídlach povinnú karanténu s odôvodnením, že takéto opatrenia sú nevyhnutné pre ochranu verejného zdravia a bezpečnosti. Amnesty považuje takéto konanie za porušenie ľudských práv, pokiaľ vlády oboch krajín nepreukážu, že opatrenia sú v súlade so zákonom, sledujú legitímny cieľ, sú tomuto cieľu primerané a nie sú diskriminačné.

ČÍTAJTE VIAC