O ľudských právach

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Najdôležitejším dokumentom popisujúcim základné ľudské práva je Všeobecná deklarácia ľudských práv (VDĽP) schválená Organizáciou spojených národov v New Yorku 10. decembra 1948.   VDĽP vznikla ako reakcia na hrôzy, ktoré sa stali počas druhej svetovej vojny....

Dokumenty a dohovory Organizácie spojených národov

Charta OSN (Charter of the United Nations – UN Charter)   Charta OSN je zakladajúcim dokumentom Organizácie spojených národov, ktorá bola podpísaná v San Franciscu 26. júna 1945. Do platnosti vstúpila po ratifikácii stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN (hlavný...

Dokumenty Európskej únie a Rady Európy

Pod európskymi dokumentmi ochrany ľudských práv rozumieme predovšetkým dohovory Rady Európy a Chartu základných práv Európskej únie. Rada Európy ako samostatná medzinárodná organizácia európskych krajín snažiaca sa o ochranu ľudských práv a posilňovanie demokracie...

Prezentácia výročnej správy

Lokálna skupina aktivistov v Banskej Bystrici prezentovala výročnu správu Amnesty International 17.mája sa v priestoroch politologickej študovni fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia výročnej správy Amnesty...

Amnesty International dnes vydala Výročnú správu hodnotiacu stav ľudských práv vo svete v roku 2010

“Dnes, päťdesiat rokov odkedy sa prvý krát rozsvietila sviečka Amnesty International nad represiou, stojí revolúcia ľudských práv na prahu historickej zmeny,” povedal generálny tajomník Amnesty International Salil Shetty. Odohráva sa totiž kritický boj o...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ