Amnesty na Slovensku

Amnesty International Slovensko vzniklo v roku 1994. Je hnutím aktivistov/tiek, členov/niek, dobrovoľníkov/čok, ale aj profesionálov/liek snažiacich sa naplniť posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Formálne sme občianske združenie a v rámci celosvetovej Amnesty tzv. “štruktúrou” v Slovenskej republike. Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať aktivity v prospech ľudských práv na Slovensku i vo svete v súlade s mandátom Amnesty International a zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít.

 

Strategické dokumenty

P1000451 - kópia

Výročná správa 2013: Prekročiť hranice bolo v minulom roku ľahšie pre zbrane než pre utečencov

  Mnohí z 214 miliónov migrantov ostávajú bez ochrany domáceho či hostiteľského štátu, z domovov ich pritom vyháňa i nezodpovedný obchod so zbraňami LKJH Podľa Amnesty International je jedným z najväčších problémov globalizovaného sveta slabá ochrana práv...

Výročné správy o činnosti AI SK

Amnesty International Slovensko od roku 2007 vydáva každoročne vlastnú Výročnú správu, ktorá je prehľadom toho, na čom sme pracovali v konkrétnom roku. Jej súčasťou je tiež finančná správa, ktorá je zhrnutím výsledkov finančného auditu.   Výročná správa o...

Orgány AI Slovensko

  Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov.    Najvyšším orgánom organizácie je Valné...

Stanovy organizácie

Amnesty International  je globálne hnutie ochrancov ľudských práv založené na zásadách medzinárodnej solidarity, efektívnej práce v prospech obetí, univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracie a vzájomnej úcty.   Víziou...

Verejná zbierka

  Aktuálne zbierky:   Ľudské práva pre všetkých 2017 Od 1. augusta 2017 do 15. júla 2018 beží na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom “Ľudské práva pre všetkých 2017 ” ktorej cieľom je podpora a ochrana ľudských práv....

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ