Amnesty na Slovensku

Amnesty International Slovensko vzniklo v roku 1994. Je hnutím aktivistov/tiek, členov/niek, dobrovoľníkov/čok, ale aj profesionálov/liek snažiacich sa naplniť posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Formálne sme občianske združenie a v rámci celosvetovej Amnesty tzv. “štruktúrou” v Slovenskej republike. Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať aktivity v prospech ľudských práv na Slovensku i vo svete v súlade s mandátom Amnesty International a zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít.

 

Strategické dokumenty

Výročné správy o činnosti AI SK

  Amnesty International Slovensko od roku 2007 vydáva každoročne vlastnú Výročnú správu, ktorá je prehľadom toho, na čom sme pracovali v konkrétnom roku. Jej súčasťou je tiež finančná správa, ktorá je aj zhrnutím výsledkov finančného auditu.   Výročná...

Orgány AI Slovensko

  Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov.    Najvyšším orgánom organizácie je Valné...

Stanovy organizácie

Amnesty International  je globálne hnutie ochrancov ľudských práv založené na zásadách medzinárodnej solidarity, efektívnej práce v prospech obetí, univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracie a vzájomnej úcty.   Víziou...

Verejná zbierka

  Od 1. augusta 2014 prebieha na území Slovenska celoročná verejná zbierka, ktorej cieľom je ochrana ľudských práv a podpora projektov v oblasti ľudských práv.   Aktuálne zbierky: Ľudské práva pre všetkých 2019 Od 16. júla 2019 do 15. júla 2020 beží na...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ