Strategické dokumenty

Výročné správy o činnosti AI SK

Amnesty International Slovensko od roku 2007 vydáva každoročne vlastnú Výročnú správu, ktorá je prehľadom toho, na čom sme pracovali v konkrétnom roku. Jej súčasťou je tiež finančná správa, ktorá je zhrnutím výsledkov finančného auditu.   Výročná správa o...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ