Ako pracujeme

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv v prípadoch, ktorým sa venuje. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom výskumu (zberu informácií) a následným vedením kampaní.

Naše aktivity sú vždy založené na faktoch získaných hĺbkovým výskumom. V rámci našich výskumných aktivít:
- vysielame expertov, aby viedli rozhovory s obeťami porušovanie ľudských práv
- zúčastňujeme sa súdnych procesov
- stretávame sa s miestnymi verejnými činiteľmi
- nadvazujeme kontakty s aktivistami za ľudské práva
- monitorujeme globálne a lokálne médiá
- publikujeme podrobné správy
- informujeme médiá
- zverejňujeme naše zistenia v dokumentoch, letákoch, plagátoch, reklamách, informačných bulletinoch and webstánkach

Našim skutočným cieľom je však pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom:

- verejných protestov
- písania listov
- vzdelávaním o ľudských právach
- koncertov na zvýšenie povedomia
- priameho lobovania
- cielených výziev v prospech jednotlivcov
- e-mailových petícií a iných online akcií
- partnerstvami s miestnymi skupinami vedúcimi kampane
- komunitných aktivít
- spolupráce so študentskými skupinami

Ako pracujeme

  Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv v prípadoch, ktorým sa venuje. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom výskumu (zberu informácií) a následným vedením kampaní.    Naše aktivity sú vždy založené na faktoch...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ