Naše úspechy

“Skutočne funguje to, čo Amnesty International robí?” To je najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Pozrite si, čo sa nám od roku 1961 podarilo a čo si o našej práci myslia tí, ktorým pomáhame…

Naše úspechy

“Skutočne funguje to, čo Amnesty International robí?” To je najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Pozrite si, čo sa nám od roku 1961 podarilo a čo si o našej práci myslia tí, ktorým pomáhame… Amnesty International ako organizácia si nenárokuje...

Amnesty International tento rok oslavuje 50. výročie svojho založenia.

Výročie si Amnesty International pripomína aktívne a konkrétne výzvou k reakcii na dianie v súčasnom svete. Slovenská pobočka AI svoju kampaň symbolicky zameriava na tému nespravodlivo väznených ľudí, konkrétne kampaňou za prepustenie laureáta Nobelovej ceny mieru Liou...

Trest smrti v roku 2010: Počet popráv klesá

Trest smrti sa týka stále menšieho počtu krajín. Podľa novej správy AI Rozsudky smrti a popravy v roku 2010 celkový počet popráv zaznamenaných Amnesty International klesol zo 714 v roku 2009 na 527 v roku 2010. Tento údaj nezahŕňa tisíce ľudí, ktorí boli s najväčšou...

Ženy v Bosne a Hercegovine sa dočkali spravodlivosti

Ženy, ktoré sa počas vojnového konfliktu v Bosne a v Hercegovine stali obeťami sexuálneho násilia, sa po štrnástich rokov od skončenia vojny dostali na ceste k dosiahnutiu spravodlivosti. Aj vďaka kampani Amnesty International došlo k významnému pokroku v Bosne a...

Amnesty International: Vítame záväzok vlády ukončiť segregáciu vo vzdelávaní

Amnesty International víta záväzok vlády SR prijať opatrenia na odstránenie segregácie vo vzdelávaní na základe etnického pôvodu, ktorý bol dnes schválený Národnou radou SR v programovom vyhlásení.„Uznanie vlády SR, že etnická segregácia vo vzdelávaní je...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ