Odovzdávanie pohľadnice

11.augusta sa odovzdávala pohľadnica adresovaná ministrovi obrany SR Ľubomírovi Galkovi

Nadrozmerná pohľadnica je zložená z viac ako tristo účastníkov Pohody, ktorí takýmto spôsobom vyjadrili podporu výzve Amnesty International za zákaz výroby kazetovej munície. Slovensko sa podieľa nielen na jej výrobe ale aj exporte a odmieta sa pripojiť k Dohovoru o kazetovej munícii. Naša krajina tak zostáva jednou z posledných 4 krajín EÚ, ktoré nepodpísali túto medzinárodnú zmluvu. Pohľadnica je ďalším apelom na vládu SR ktorá súčasným postojomzaraďuje Slovenskú republiku na medzinárodnej scéne ku krajinám, ktorým sú ľahostajné desaťtisíce civilistov zabitých touto zbraňou. Viac o kazetovej munícii tu.