Odsudzujeme vydanie Anzora Čentieva do Ruska

Tlačová správa Amnesty International Slovensko, 7. Júl 2014

 Anzor Čentiev, etnický Čečen a žiadateľ o azyl na Slovensku bol v nedeľu 6. júla 2014 vydaný do Ruskej federácie, kde mu hrozí nebezpečenstvo mučenia a nespravodlivý súdny proces. Čentiev bol vydaný v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami a napriek prebiehajúcemu azylovému konaniu. Amnesty International Slovensko žiada slovenské orgány,  aby  poskytli informácie o súčasnom stave Anzora Čentieva po jeho vydaní do Ruskej federácie.

Čentiev bol vydaný napriek prebiehajúcemu azylovému konaniu a aj napriek medzinárodným záväzkom Slovenska, ktoré sa vzťahujú na zákaz deportácie, vyhnania, vrátenia a vydania osôb do krajiny, kde im hrozí reálne nebezpečenstvo porušovania ľudských práv, vrátane mučenia alebo iného zlého zaobchádzania, ktoré je Slovensko povinné dodržiavať.

Vydanie osoby do krajiny, kde jej hrozí reálne nebezpečenstvo mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestu je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami podľa článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach o zákaze mučenia a iného zlého zaobchádzania. Článok 3 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu vyslovene zakazuje takéto vydávanie osôb. Zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania patrí k absolútnym ľudským právam a podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sa vzťahuje na všetky osoby nezávisle od ich aktivít.

”Vydanie Čentieva pred konečným rozhodnutím o jeho azylovej žiadosti je zároveň v rozpore s postupmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorého  Slovensko je zmluvnou stranou,” doplnila Machlicová.

Ministerstvo spravodlivosti SR ako dôvod vydania Čentieva uviedlo neexistenciu právnych prekážok na jeho vydanie, potom ako Európsky súd pre ľudské práva zrušil predbežné opatrenie. Rozhodnutie ministerstva z 29.mája ale nezohľadňuje následné opätovne Čentievove požiadanie o azyl na Slovensku 3. júna 2014 a s tým súvisiace prebiehajúce konanie.

Pri rozhodovaní o jeho vydaní ministerstvo vzalo do úvahy  diplomatické záruky Ruskej federácie, a to že Čentievove ľudské práva nebudú porušené. Amnesty International a ďalšie medzinárodné ľudskoprávne organizácie nepokladajú diplomatické záruky, ktoré nie sú považované za právne záväzné, za postačujúcu ochranu pred mučením a iným zlým zaobchádzaním. Podľa  správ Amnesty International  v Ruskej federácii a najmä v Severnom Kaukaze sú potvrdené rozšírené praktiky mučenia a iného zlého zaobchádzania, nezákonného zadržiavania či mimosúdnych popravách.  Zároveň tu neexistuje žiadne účinné právne prostriedky pre obete, ktoré sú podrobené týmto praktikám.

Znepokojivá je aj dĺžka zadržiavania Anzora Čentieva. Podľa jeho právnika bol zadržaný v spojitosti so žiadosťou o vydanie od Ruska a vo vyšetrovacej väzbe strávil deväť rokov. Následkom dlhoročného pobytu vo väzení trpel Čentiev psychickými problémami a podľa informácií jeho právnika z júna 2014 pre Amnesty International tiež trpí závažným poškodením zraku.

Počas trvania prípadu Amnesty International vyzvala slovenské orgány na okamžité zastavenie jeho vydania do Ruskej federácie. „Na medzinárodnú výzvu zareagovali stovky ľudí po celom svete vrátane Slovenska. Amnesty International Slovensko žiada Ministerstvo vnútra a Ministerstvo spravodlivosti, aby  poskytli informácie o súčasnom stave Anzora Čentieva po jeho vydaní do Ruskej federácie, povedala Machlicová.

Viac informácií o prípade:

Čentiev požiadal o azyl pred niekoľkými rokmi, keď prišiel na Slovensko a strávil v zadržaní deväť rokov. V Ruskej federácii čelí trestnému stíhaniu na základe obvinenia z údajného terorizmu a vraždy dvoch ruských vojakov, za ktoré mu hrozí dvadsaťročný trest.

V januári 2014 Čentiev náhle odvolal svoju žiadosť o azyl a na ministerstve spravodlivosti požiadal o návrat do Ruska. Rovnako požiadal Európsky súd pre ľudské práva, aby zrušil predbežné opatrenia, ktoré boli predtým vydané v jeho prípade a zabezpečovali mu, že nesmie byť vydaný do Ruska, pokiaľ sa nerozhodne o jeho žiadosti o azyl.  Amnesty International sa domnieva, že tieto žiadosti mohli byť podané pod nátlakom.

Čentiev následne opätovne požiadal o azyl na Slovensku 3. júna 2014 a prostredníctvom svojho právnika podal nový návrh na predbežné opatrenie aj na Európsky súd pre ľudské práva. Aj napriek prebiehajúcemu azylovému konaniu bol vydaný do Ruska. Slovenská republika porušila vydaním Anzora Čentieva do Ruska v procese spracovania opätovnej azylovej žiadosti a aj napriek existencie rizika mučenia a nespravodlivého súdneho procesu svoje medzinárodné záväzky.