Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch

Štáty, zmluvné strany, podniknú všetky možné opatrenia na zabezpečenie, aby príslušníci ich ozbrojených síl, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, neboli priamymi účastníkmi ozbrojených konfliktov. (Článok 1)

 Opcny protokol k Dohovoru o pravach dietata.doc

Topics