Orgány Amnesty Slovensko

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov organizácie. 

Najvyšším orgánom organizácie je Valné zhromaždenie, na ktorom majú zvyčajne jedenkrát ročne všetci členovia  možnosť rozhodovať o smerovaní hnutia na najbližšie obdobie.

V čase medzi Valnými zhromaždeniami hnutie riadi Správna rada, ktorá je volená Valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Správnej rade je neplatenou pozíciou. 

Činnosť Správnej rady kontroluje kontrolný výbor, ktorý je volený Valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Správnej rade je neplatenou pozíciou. 

V prípade záujmu kontaktovať Správnu radu alebo Kontrolný výbor prosím napíšte e-mail na adresu [email protected]

Topics