OSN pošle do Konga ďalších 3000 mierotvorcov

Bezpečnostná Rada OSN posilní svoju mierovú misiu v Konžskej demokratickej republike (KDR) o 3000 mierotvorcov. Rozhodla tak po výzvach viacerých organizácií vrátane Amnesty International. Misia OSN v Kongu sa teda rozrastie na viac ako 20 000 ozbrojencov, ktorí majú zabrániť vzniku ďalšej vojny.

„Toto je pozitívny prvý krok, ale v prvom rade záleží na celkovej realizácii,“ uvádza Amnesty International v reakcii na minulotýždňové rozhodnutie Bezpečnostnej rady, „Obyvatelia Konžskej demokratickej republiky dlho čakali na toto zrnko nádeje – naliehavo potrebujú vidieť vojská OSN v akcii, ochraňujúc ich pred útokmi,“ dodáva.

Amnesty International zdôrazňuje potrebu zabrániť útokom ozbrojených skupín na lokálne komunity, chrániť humanitárne operácie a presadzovať embargo OSN na dovoz zbraní do KDR.

Amnesty International tiež vyzýva svetových lídrov, aby urýchlene prispeli k nastoleniu mieru v KDR tým, urýchlene prispeli k nastoleniu mieru v KDR tým, že budú naliehať na obe strany konfliktu, aby humanitárne organizácie mohli poskytovať pomoc neobmedzene a za bezpečných podmienok; budú vytvárať tlak na vlády KDR a Rwandy, aby nepodporovali ozbrojené vojská vo východnom Kongu a vyzvú zúčastnené strany k zastaveniu porušovania ľudských práv

Kvôli bojom vo východnej časti KDR už bolo vysťahovaných viac ako milión ľudí. Bremeno bojov nesú hlavne ženy a deti – sú často v zúfalej situácii, bez jedla, vody, liekov, prístrešia a navyše vystavené neustálemu násiliu. Amnesty International neustále dostáva správy o vážnom porušovaní ľudských práv v KDR ako zabíjanie civilistov, znásilnenia, násilné odvádzanie do bojov a neobmedzené rabovanie v konfliktných zónach.

Pozrite si video Amnesty International o situácii v Demokratickej republike Kongo (v angličtine):