SPRÁVY

#CzarnyPiatek Black Friday protest in Warsaw

Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 bezpečný a včasný prístup k interrupcii

  Organizácie Možnosť voľby , ASPEKT, Amnesty International, Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy dnes posielajú prezidentke SR Zuzane Čaputovej a predsedom vlády a Národnej rady SR list list, v ktorom upozorňujú na nevyhnutnosť bezpečného...

Capture d’écran 2020-04-22 à 09.44.49

Dámy majú prednosť – keď ide o klimatickú krízu

  Slovo džaboja znamená v jazyku keňského kmeňa Luo zákazník alebo zákazníčka. Teda možno skôr znamenalo. Význam síce oficiálne nezanikol, ale dnes sa toto slovo používa na označenie transakcie medzi rybármi a predavačkami rýb na trhu.    Ľudia pri...

208935_Death Penalty 2015 - Video Stills

Tresty smrti v roku 2019: V protiklade ku globálnemu trendu Saudská Arábia popravila rekordný počet ľudí

    Saudská Arábia vykonala v roku 2019 rekordný počet popráv napriek celosvetovému poklesu vykonaných trestov smrti v uplynulom roku, uvádza Amnesty International vo svojej globálnej správe o treste smrti za rok 2019, ktorú dnes zverejnila. Saudské úrady popravili...

Participants of the Roma Genocide Remembrance Initiative 2014

Stigmatizujúca karanténa rómskych komunít na Slovensku a v Bulharsku

  Slovenská a bulharská vláda zaviedli v niekoľkých neformálnych rómskych sídlach povinnú karanténu s odôvodnením, že takéto opatrenia sú nevyhnutné pre ochranu verejného zdravia a bezpečnosti. Amnesty International považuje takéto konanie za porušenie ľudských...

US/Mexico Border January 2019

Výročná správa za rok 2019: USA

V roku 2019 administratíva Donalda Trumpa začala útočiť na ľudské práva niektorých z najzraniteľnejších osôb a skupín v USA, a to prostredníctvom zavádzania diskriminačných politík aj v praxi. Na federálnej aj medzinárodnej úrovni sa vláda usilovala obmedziť...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ