SPRÁVY

"Where are they?" Mass detentions in Xinjiang, China

Výročná správa za rok 2019: Čína

  Situácia v oblasti ľudských práv sa naďalej vyznačovala systematickými zákrokmi proti nesúhlasu. Súdnictvo bolo poznamenané nespravodlivými procesmi, mučením a iným zlým zaobchádzaním so zadržanými. Informácie o rozsiahlom uplatňovaní trestu smrti v Číne...

Anti-Government Protests Continue in Hong Kong

Výročná správa za rok 2019: Hongkong

  V Hongkongu došlo k prudkému obmedzeniu práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania sa, po tom, ako tamojšia administratíva začala preberať od kontinentálnej Číny voľné definície národnej bezpečnosti, zasahujúce do všetkých oblastí spoločenského...

Protest in Prague organised by Million Moments for Democracy on 23 June 2019

Výročná správa za rok 2019: Česká republika

  Parlament nedokázal schváliť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo návrh zákona o prídavku na bývanie, ktorý by ohrozil veľkú skupinu ľudí...

255243

Výročná správa za rok 2019: Maďarsko

  Maďarská vláda rozšírila svoju kontrolu nad súdnictvom. Naďalej sa uplatňovali reštriktívne právne predpisy zamerané na mimovládne organizácie, ktoré pôsobili paralyzujúco na občiansku spoločnosť. Ľudia na úteku, žiadatelia a žiadateľky o azyl mali stále...

#Marsz1000tog march in Warsaw in defence of independence of judiciary

Výročná správa za rok 2019: Poľsko

  Vláda pokračovala v zavádzaní zmien zákonov a politík narúšajúcich nezávislosť súdnictva. Voči desiatkam sudkýň a sudcov, ktorí sa proti týmto zmenám ozvali, bolo začaté disciplinárne konanie.   Súdy naďalej potvrdzovali právo na nenásilný...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ