Podmienkou efektívneho fungovania Medzinárodného trestného súdu je prijatie dohovoru o imunite.

Amnesty International vyzýva štáty, ktoré zatiaľ nepodpísali Dohovor o imunite pred stíhaním zo strany Medzinárodného trestného súdu, aby tak urobili pred 30. júnom 2004. Prijatie dohovoru je podmienkou efektívneho fungovania súdu.

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu bol prijatý 17. júla 1998 a do platnosti vstúpil 11. apríla 2002. Súd má právomoc vyšetrovať a súdiť zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocídu. Sudcovia a prokurátor boli zvolení v roku 2003. V najbližších mesiacoch začnú s vyšetrovaním prvých prípadov, preto je prijatie dohovoru
o imunitách veľmi naliehavé.
Medzinárodný trestný súd nie je súčasťou OSN, takže sa naň automaticky nevzťahuje Dohovor OSN o privilégiách a imunitách. Bez dohovoru o imunitách by však súd fungovať nemohol – značne by to obmedzilo cestovanie jeho zamestnancov, vyšetrovateľov a svedkov, ako aj prenos dôkazov cez štátne hranice a v rámci jednotlivých štátov.

Prokurátor súdu už oznámil, že je pripravený zahájiť vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných počas konfliktu v severnej Ugande. Konflikt vyústil do masívneho presídľovania obyvateľstva, mimosúdnych popráv, mrzačenia, únosov a násilného povolávania, predovšetkým detských vojakov. Prokurátor tiež zahájil predbežné vyšetrovanie zločinov, ku ktorým došlo vlani v provincii Ituri v Konžskej demokratickej republike. Je dôležité, aby všetky štáty podpísali a ratifikovali dohovor ešte pred riadnym zahájením vyšetrovania.

Dohovor by mali podpísať a ratifikovať všetky štáty bez ohľadu na to, či k Rímskemu štatútu pristúpili alebo nie. K 16. marcu 2004 dohovor o imunitách podpísalo 46 štátov, medzi nimi aj Slovensko. Amnesty International vyzýva všetky ostatné štáty, aby sa k nim neodkladne pripojili a demonštrovali tak oddanosť myšlienke medzinárodnej spravodlivosti. Štáty, ktoré k Rímskemu štatútu pristúpili, v jeho článku 48 uznali, že fungovanie súdu vyžaduje prijatie dohovoru o imunite.

preložila Ivana Várošová