Podporila nás kapela Korben Dallas

Amnesty International bola založená presne pred 20. rokmi. Oslavovať bude v týždni od 19.mája do 23.mája na viacerých miestach v Bratislave. Naše stanovisko bude v Poľskom Inštitúte. Cieľom týždňa osláv  je oslava ľudských práv a úspechov organizácie na Slovensku.

Verejne gratulácie k okruhlému výročiu sa začali už v týchto dňoch. Prvou kapelou, ktorá nám zagratulovala je Korben Dallas 2.mája na svojom koncerte na Bratislavskom majálesi. Ďalšiou kapelou je Fallgrap, ktorá nám zahrá na svojom koncerte v Art Cafe v Banskej Štiavnici.

Viac o AI:

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov

Najvyšším orgánom organizácie je Valné zhromaždenie, na ktorom majú zvyčajne 1-krát ročne všetci členovia  možnosť rozhodovať o smerovaní hnutia na najbližšie obdobie.

V čase medzi Valnými zhromaždeniami hnutie riadi Správna rada, ktorá je volená Valným zhromaždením na obdobie 2 rokov. Súčasnými členmi a členkami Správnej rady sú: