Podporujeme Dúhový Pride Bratislava 2014

Aj tento rok sa aktivistky a aktivisti Amnesty International Slovensko zúčastnili Dúhového Pride Bratislava 2014 a podporili tak rozmanitosť a rovnaké zaobchádzanie s LGBTI ľuďmi a ich práva na rodinu. 

Dúhový Pride 2014 s mottom “Poď von s rodinou” reaguje na nedávno prijatú novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný zákon (číslo 490/2014) definuje manželstvo ako jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorá definitívne odopiera možnosť uzavrieť manželstvo osobám rovnakého pohlavia. Zároveň bráni LGBTI ľuďom v prístupe k rade ďalších práv, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iných práv.

Aj napriek pozitívnym trendom z niektorých krajín EÚ ako Francúzsko či Veľká Británia, ktoré prijali legislatívne zmeny uzákoňujúce možnosť civilného sobášu pre páry rovnakého pohlavia, iné krajiny EÚ sa vydali opačným smerom a prijímajú zákony obmedzujúce rovnosť práv pre všetkých. Slovensko sa tak najnovšou ústavnou novelizáciou pridalo ku krajinám Európskej únie ako Maďarsko, Chorvátsko, Litva a Rumunsko, ktoré definovali manželstvo vo svojich ústavách ako zväzok muža a ženy.

Podľa slov predsedníčky správnej rady Amnesty International Slovensko Jely Dobošovej, „odňať párom rovnakého pohlavia možnosť uzavrieť manželstvo môže viesť k diskriminácii v iných oblastiach života, vrátane prístupu k tovaru a službám.” Ústavná novelizácia, ktorá vstúpi do platnosti 1. septembra 2014 tiež predstavuje krok späť v doterajšom pozitívnom trende boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, akým bolo napríklad prijatie novelizácie trestného zákonníka v minulom roku, ktorý pridal k osobitným motívom trestných činov nenávisť z dôvodu sexuálnej orientácie.

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi. Medzi inými, článok 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rovnako ako článok 14 Európskeho dohovoru pre ochranu ľudských práv a základných slobôd zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie v právach, ktoré dané dokumenty ustanovujú, medzi ktoré patria aj uzavretie manželstva a právo na súkromný a rodinný život.

Amnesty International Slovensko ďakuje všetkým, ktorí prišli v sobotu 28. júna na Dúhový Pride podporiť rovnaké zaobchádzanie s každým jedným z nás. 

// <![CDATA[
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
// ]]>