Poslanci by mali zaujať jednoznačný postoj proti nekontrolovanému obchodu so zbraňami

V súvislosti s nedávno zverejnenými podozreniami o tom, že Slovensko porušuje Kódex Európskej únie o vývoze zbraní Amnesty International pripomína, že pre zavedenie skutočnej a efektívnej kontroly obchodu so zbraňami je nevyhnutné prijatie medzinárodnej právne záväznej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami. 

Hoci Kódex Európskej únie o vývoze zbraní je považovaný za politický a morálny záväzok, bez zavedenia jasných spoločných pravidiel, ktorých by sa bolo možné domáhať aj právnou cestou, budú ľudské práva a globálna bezpečnosť naďalej závisieť na ľubovôli obchodníkov so zbraňami. Nová Zmluva o obchodovaní so zbraňami by bola celosvetovým právne záväzným dohovorom, ktorý by stanovil vysoké spoločné štandardy pre medzinárodné transfery všetkých druhov konvenčných zbraní.

Kancelária AI Slovensko nedávno oslovila členov a členky Národnej rady SR s výzvou pripojiť sa k deklarácii na podporu prijatia právne záväznej medzinárodnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami adresovanú Generálnemu tajomníkovi OSN. V máji 2006 prijal totiž Prvý odzbrojovací a bezpečnostný výbor rezolúciu o úlohe členov parlamentov pri posilňovaní kontroly obchodu s malými a ľahkými zbraňami a príslušnou muníciou. Rezolúcia žiada národné parlamenty, aby „presadzovali vytvorenie medzinárodnej zmluvy, ktorá by umožnila striktnú reguláciu transferov zbraní na základe záväzkov štátov vyplývajúcich z medzinárodného práva a medzinárodne akceptovaných ľudskoprávnych štandardov.“

Amnesty International si cení, že deklarácia už získala podporu zo strany poslancov naprieč politickým spektrom. Zároveň vyzývame všetky poslankyne a poslancov, ktorí deklaráciu svojím podpisom zatiaľ nepodporili, aby sa k výzve pridali. Jednoznačný postoj slovenského parlamentu by bol dôkazom, že je naším spoločným záujmom zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré sa chcú podieľať na zastavení nekontrolovateľného predaja zbraní.

Pozadie:
Milióny ľudí na celom svete každodenne ohrozuje ozbrojené násilie. Každú minútu mu padne za obeť jeden človek. Obchod so zbraňami nie je dostatočne kontrolovaný, mnohé vlády a ozbrojené skupiny bez problémov nakupujú zbrane a zneužívajú ich na vraždenie a mučenie civilistov.