Pošlite e-mail bieloruskému generálnemu prokurátorovi a žiadajte spravodlivosť pre Nasťu Loiku

Vzorový e-mail v angličtine, ktorý môžete poslať na adresu: [email protected]

Andrei Shved
Prosecutor General of the Republic of Belarus
Internatsiyanalnaya Str., 22 Minsk,
220030 Republic of Belarus

Dear Prosecutor General,
I am extremely concerned about the arbitrary criminal prosecution and detention of human rights defender

and prisoner of conscience Nasta (Anastasia) Loika and reports of torture and other ill-treatment.

On 28 October 2022, Nasta Loika was arbitrarily arrested in Minsk and given 15 days of detention on 31 October, under the false accusation of “petty hooliganism” (Article 19.1 of the Code of Administrative Offences). However, she was not immediately released after serving her sentence and given four additional 15-day terms in detention for the same purported offence. On 24 December 2022, she was arbitrarily charged under Articles 342.1 and 130.3 of the Criminal Code.

Nasta Loika reported that while in detention she had been tortured by electric shock during questioning and that she was left for eight hours in the courtyard outside without outerwear. She is consistently not being provided with required medical help, which in itself may amount to inhumane and degrading treatment.

Nasta Loika has committed no crime and is being relentlessly targeted by the authorities in retaliation for her human rights work.

I urge you to:

  • Ensure Nasta Loika’s immediate and unconditional release and end the misuse of the criminal justice system to target her and other human rights defenders in Belarus.
  • Instigate an immediate investigation into the allegations of Nasta Loika’s torture and other ill-treatment, and into her arbitrary detention and prosecution, and suspend any officials who may be reasonably suspected of respective violations until the outcome of the investigation and ensure that all those responsible are held accountable in fair trial proceedings without recourse to the death penalty.

Yours sincerely,


Preklad vzorového listu do slovenčiny:

Vážený generálny prokurátor,

extrémne ma znepokojuje svojvoľné trestné stíhanie a zadržiavanie obrankyne ľudských práv a väzenkyne svedomia Nasty (Anastázie) Lojka, ako aj správy o tom, že vo väzbe zažíva mučenie a iné zlé zaobchádzanie.

Nastu Lojka zatkli 28. októbra 2022 v Minsku a 31. októbra orgány rozhodli o jej zadržaní na na 15 dní na základe falošného obvinenia z „drobného výtržníctva“ (článok 19.1 zákona o správnych priestupkoch). Po odpykaní trestu však nebola okamžite prepustená a za ten istý údajný trestný čin jej boli uložené ďalšie štyri 15-dňové tresty odňatia slobody. Dňa 24. decembra 2022 bola svojvoľne obvinená podľa článkov 342.1 a 130.3 Trestného zákona.

Nasta Lojka uviedla, že počas výsluchu bola podrobená mučeniu elektrickým šokom a vystavená chladu, keď ju na osem hodín ponechali bez teplého oblečenia na väzenskom dvore. Takisto uviedla, že jej je sústavne odopieraná lekárska starostlivosť, o ktorú žiadala, čo samo osebe môže predstavovať neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. Nasta Lojka nespáchala žiadny zločin a konanie štátnych orgánov vnímame ako odplatu za jej prácu v oblasti obrany ľudských práv.

Preto Vás vyzývam, aby ste:

  • zabezpečili okamžité bezpodmienečné prepustenie Nasty Lojka a podnikli kroky, ktoré ukončia zneužívanie systému trestného súdnictva na trestanie obrancov a obrankýň ľudských práv v Bielorusku;
  • bezodkladne začali vyšetrovanie obvinení z mučenia a iného zlého zaobchádzania, ktorému mohla byť vystavená Nasta Lojka, ako aj jej svojvoľného zadržiavania a trestného stíhania a až do skončenia vyšetrovania pozastavili výkon funkcie všetkých osôb dôvodne podozrivých z príslušných porušení zákona a následne zabezpečili, aby boli všetky zodpovedné osoby súdené v spravodlivom procese bez uplatnenia trestu smrti.

S úctou,