Chcem sa pridať

Máte spolu s nami pocit, že všetci ľudia sú si rovní v ľudskej dôstojnosti i právach? Myslíte si, že má zmysel bojovať za prepustenie nespravodlivo väznených a že sloboda slová nesmie byť obmedzovaná?

IDE TO LEN S VAMI
Amnesty International sa o riešenie týchto a ďalších tém zasadzuje už vyše 50 rokov.  V súčasnosti je celosvetové hnutie podporované vyše 7 miliónmi ľuďmi, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv. Inšpirovaní nádejou pre lepší svet, vedieme kampane, organizujeme verejné akcie, zastávame sa jednotlivých obetí bezprávia a usilujeme sa o dosiahnutie systémových zmien na úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva.

Víziu Amnesty International o svete, kde sú ľudské práva dodržiavané môžete podporiť aj tak, že sa stanete členom alebo členkov Amnesty International Slovensko. Ako člen alebo členka budete nielen súčasťou celosvetového hnutia ale budete môcť priamo ovplyvňovať činnosť Amnesty International.

Chceme byť i naďalej finančne nezávislý na vládach a preto fungujeme prevažne z príspevkov členov a členiek Amnesty International.

obrázek