Pripojili sme sa k výzve na podporu verejnej ochrankyne práv

Archívne foto: SITA/Marián Peiger

Pani Dubovcová sa ako prvá ombudsmanka obrátila pre podozrenie z porušenia ľudských práv na vládu. Reakciou vlády bolo jej odmietnutie. Vláda SR týmto odmietla aj vypočutie opatrení na zabezpečenie rovného prístupu k spravodlivosti a opätovne ukázala svoj odmietavý postoj k dodržiavaniu základných ľudských práv. Tieto udalosti je ťažké interpretovať inak než ako mocenské gesto, v tomto prípade namierené nielen proti úradu verejného ochrancu práv, ale i proti samotnej priorite ochrany základných práv občanov SR.

Zároveň týmto konaním vrhá tieň pochybnosti na všetky svoje existujúce záväzky k ochrane práv jednotlivcov. Toto gesto je pre občanov signálom toho, ako bude vláda pristupovať k ich vlastným sťažnostiam na postup orgánov verejnej moci a k porušovaniu ich vlastných práv.

Poznáme a vážime si prácu a aktívnu snahu ochrankyne práv o základný rešpekt práv každého človeka. Preto sme sa pripojili k výzve na podporu verejnej ochrankyne práv.

https://www.peticie.com/vyzva_na_podporu_verejnej_ochrankyne_prav