Rada EÚ musí prijať novú antidiskriminačnú smernicu!

V niektorých krajinách Európskej únie môžete byť diskriminovaní na základe vašej sexuálnej orientácie, náboženského vyznania alebo viery, veku alebo zdravotného postihnutia a čeliť prekážkam v prístupe k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, bývaniu a službám. Prečo? Pretože nám chýbajú právne predpisy EÚ, ktoré by stanovovali zavedenie základných legislatívnych noriem proti diskriminácii mimo pracoviska. Nové Smernica o rovnosti v EÚ by pomohla miliónom Európanov uplatňovať si svoje práva bez diskriminácie. 

Od roku 2008 sa na úrovni ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny prejednáva  v Rade EÚ nový návrh antidiskriminačnej smernice, ktorú predložila Európska komisia a ktorá rozširuje dôvody na zákaz diskriminácie o náboženstvo a vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, vek a zdravotné postihnutie. Nová smernica prekračuje oblasť ochrany pred diskrimináciu a to pracovnú sféru, ktorú už upravuje tzv. „zamestnanecká smernica.“

Prijatie tejto novej antidiskriminačnej  smernice vyžaduje súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ. Nemecká vláda v súčasnosti blokuje prijatie novej antidiskriminačnej smernice.

Zapojte sa aj Vy!

Amnesty International  spúšťa celoeurópsku kampaň na podporu prijatia antidiskriminačnej smernice. Vyvrcholenie kampane je plánované na prvý týždeň v júni, keď bude zasadať Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (EPSCO), ktorá bude o smernici rokovať.

Kampaň môžete podporiť podpísaním on-line petície, ktorá vyzýva predstaviteľov Nemecka, aby prestali blokovať prijatie novej smernice.

Alebo si zahrajte  hru o diskriminácii a vyskúšjte si, ako v praxi funguje súčasná európska antidiskriminačná legislatíva.