Rakúsko: Prezident musí zablokovať zmeny v azylovom zákone

27. apríla prijal rakúsky parlament novelizáciu rakúskeho azylového zákonu. Zmeny umožňujú navracať ľudí, ktorí utekajú pred násilím a konfliktom z hraníc. Aby legislatíva vstúpila do platnosti, musí byť ešte podpísaná prezidentom.

Prijaté  „špeciálne opatrenia“ urýchľujú procedúry, a polícii a pohraničnej stráži dávajú rozsiahle právomoci zatknúť, zadržať, rýchlo vrátiť alebo nútene deportovať žiadateľov a žiadateľky o azyl.

“Tieto dodatky zákona sú do oči bijúcim pokusom udržať ľudí mimo Rakúska a jeho azylového systému.  Rakúsko môže zaobchádzať s ľuďmi utekajúcimi pred konfliktami a prenasledovaním ako s hrozbou pre národnú bezpečnosť. Pridáva sa tým do rastúceho zoznamu krajín, ktoré podkopávajú princíp ochrany pred vojnou a prenasledovaním,“ uviedla Gauri van Guliková, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu a strednú Áziu.

Rakúsky parlament prijal balíku pozmeňujúcich návrhov k azylovému zákonu. Návrhy obsahovali:

  • núdzové opatrenia na hranici, podľa ktorých sú ľudia na úteku hrozbou pre národnú bezpečnosť
  • právomoc polície zamedziť komukoľvek vstup do krajiny, vrátane osôb, ktoré uvedú, že chcú požiadať o azyl, a navracanie tých, ktorí hranicu prekročili
  • obmedzenie žiadostí o azyl na hraničných priechodoch. Polícia na hraniciach má právomoc preskúmať žiadosť o vstup do krajiny, ak nie je možné vynútiť návrat za hranicu.
  • polícia môže zatknúť a až na 14 dní (v súčasnosti 5) zadržať žiadateľov a žiadateliek o azyl, ktorí požiadajú v Rakúsku o medzinárodnú ochranu.

Uplatňovanie opatrení navrhnutých v dodatku zákona bude podmienené vyhlásením stavu núdze vládou. Stav núdze by nastolil špeciálne opatrenia na udržanie verejného poriadku a ochranu vnútornej bezpečnosti.

Aby opatrenia vstúpili do platnosti, legislatíva, ktorá je v rozpore s európskym aj medzinárodným právom musí byť podpísala prezidentom. Ak sa tak stane, Rakúsko bude mať jeden z najobmedzujúcich azylových zákonov v Európe, kedy žiadatelia a žiadateľky o azyl nebudú mať zabezpečený prístup k efektívnej azylovej procedúre.

Amnesty International preto vyzýva rakúskeho prezidenta Dr. Heinza Fishera, aby odmietol podpísať špeciálne opatrenia, ktoré rakúsky parlament prijal 27. apríla a zároveň mu pripomína, že prijatá legislatíva je v rozpore so európskymi a medzinárodnými záväzkami Rakúska.

Podpíšte výzvu prezidentovi Rakúska!