Reformy v Turecku zatiaľ neviedli k zlepšeniu v oblasti ľudských práv

Turecký premiér dnes po prvýkrát prijal zástupcov Amnesty International. Generálna tajomníčka organizácie Irene Khanová počas stretnutia skonštatovala, že Turecko síce uskutočnilo legislatívne reformy, no do skutočného života sa zatiaľ nepremietli.

„Problém je podľa nás v tom, že v tureckom systéme spravodlivosti naďalej existujú diery, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv. Doterajšie reformy sa stanú zmysluplnými, len ak ich bude sprevádzať aj dôsledná inštitucionálna reforma,“ poznamenala Khanová. Ide o reformu súdnictva a polície. Momentálny stav umožňuje, že nad novými zákonmi víťazia staré praktiky.
Turecká vláda napríklad vyhlásila politiku „nulovej tolerancie mučenia“, no mučenie na policajných staniciach naďalej pretrváva. „Je potrebné odstrániť kultúru beztrestnosti. Zodpovedné úrady by mali dôsledne vyšetriť a potrestať tých, ktorí porušujú ľudské práva,“ dodala Khanová.

V Turecku naďalej dochádza k prenasledovaniu politických disidentov. Patria sem aj aktivisti bojujúci za ľudské práva, ktorí sa stávajú častými objektmi súdneho zastrašovania. V uplynulom roku mnohí z nich stáli pred súdom kvôli porušeniu niektorého z početných nariadení. Väčšina týchto sporov napokon končila zbavením viny. Kľúčovým prvkom slobodnej spoločnosti je pritom tolerancia nenásilnej opozície. Turecká vláda by podľa Amnesty International mala určite novelizovať proti-teroristický zákon a tiež trestný zákonník, ktorý je často zneužívaný.

Šanca zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv sa naskytla po ukončení konfliktu na juhovýchode Turecka a po tom, čo vláda deklarovala želanie vstúpiť do Európskej únie. V predvstupovom období došlo k mnohým reformám.

Amnesty International vyzvala tureckú vládu, aby vytvorila nezávislý orgán, ktorý bude monitorovať dodržiavanie ľudských práv; zriadila komisiu, ktorá posúdi reformu polície a súdov; zrušila článok 159 tresného zákonníka, ktorý hovorí o „urážke“ štátu. Organizácia tiež požaduje prepustenie všetkých ľudí, ktorých väznia len za to, že prejavili svoj názor ako aktivisti za ľudské práva Özkan Hoohanli a Lejla Zana.