Ruská federácia: Rok po nástupe prezidenta Medvedeva žiadny pokrok v oblasti ludských práv

V Rusku sa za posledný rok urobilo málo pre zlepšenie situácie v oblasti ludských práv – v niektorých oblastiach sa dokonca situácia zhoršila, uvádza Amnesty International rok po tom, co sa ruský prezident Dmitrij Medvedev zaviazal rešpektovat a chránit ludské a obcianske práva. 

“Ked prezident Medvedev nastupoval do nového úradu, vyhlásil, že posilní pozíciu právneho štátu,” uviedla generálna tajomnícka Amnesty International Irene Khan. “V priebehu roka stanovil niekolko cielov, avšak žiadne významné zmeny sa neodohrali,” dodala.
Pri nástupe do nového úradu Amnesty International v memorande pre prezidenta zdôraznila oblasti ludských práv, ktoré považuje za potrebné riešit v Ruskej federácii. Memorandum stále nedostalo žiadnu odozvu.

V Rusku pretrváva beztrestnost pri porušovaní ludských práv príslušníkmi orgánov cinných v trestnom konaní, ako aj beztrestnost útokov proti obcianskym aktivistom, novinárom a právnikom.

V Severnom Kaukaze vládne nestabilita a ozbrojené konflikty, pricom Rusko rieši situáciu prostriedkami, ktoré casto prinášajú porušenia medzinárodného práva. Pokracujú násilné zmiznutia a únosy, mnohí sú svojvolne zadržiavaní, mucení alebo vraždení. Rusko tiež nedávno vyhlásilo koniec “protiteroristickej operácie” v casti Cecenska, co ruské orgány považujú za krok smerom k normalizácii. Amnesty International však tvrdí, že normalizácia nie je možná bez urcenia plnej zodpovednosti za hrubé porušovania ludských práv, ku ktorým v regióne došlo.

V Ruskej Federácii je pravidelne porušované právo zhromaždovania sa. Demonštrácie sú casto zakázané a ak aj prebehnú, mnohí protestujúci skoncia na policajných staniciach. Na vzostupe sú hrozby a fyzické útoky na aktivistov, právnikov, novinárov a clenov opozície. V niektorých prípadoch dokonca viedli k usmrteniu – obhajca ludských práv Stanislav Markelov a novinárka Anastasia Baburová zomreli v januári 2009 na následky strelných poranení . Súdne konanie za vraždu novinárky Anny Politkovskej nezodpovedalo zásadné otázky o tom, kto si vraždu objednal a vykonal. Vyšetrovania podobných útokov ostávajú neúcinné a vytvárajú atmosféru beztrestnosti.

Súdne procesy a zaobchádzanie vo väzbe s bývalými riaditelmi firmy Jukos Michailom Chodorkovským a Platonom Lebedevom poukazujú na vážne nedostatky v trestnom súdnictve.

V auguste 2008 pocas ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom ruské ozbrojené sily útocili na obývané casti a nepodarilo sa im ochránit civilné obyvatelstvo od porušovania ich práv ozbrojencami z Južného Osetska na územiach, ktoré de facto patrili podruskú kontrolu.

Po roku od prevzatia úradu prezidenta Amnesty International vyzýva Dmitrija Medvedeva, aby urýchlene prijal opatrenia na posilnenie právneho štátu a aby zabezpecil rešpektovanie a ochranu ludských práv, co je zakotvené nielen ruskej legislatíve, ale aj v rôznych medzinárodných ludsko-právnych zmluvách.