Rusko: Zákon o “nežiaducich organizáciách” sťahuje slučku disentu

Novým znepokojujúcim a tvrdým opatrením ruských úradov je návrh zákona zakázať “nežiaduce zahraničné organizácie”. Jeho cieľom je obmedziť akýkoľvek priestor pre kritiku. Návrh zákona prešiel prvým čítaním v ruskom parlamente. Predtým, ako ho finálne odobrí prezident Vladimír Putin, čo môže byť iba formalita, musí návrh zákona ešte prejsť ďalšími dvoma čítaniami v parlamente.

Tento zákon je ďalším signálom toho, ako ruské úrady porušujú základné slobody a prácu nezávislých skupín občianskej spoločnosti v tejto krajine,” povedal Sergej Nikitin, riaditeľ Amnesty International v Moskve. “Znovu vidíme ako myšlienky, ktoré ohrozujú základné slobody prechádzajú  Dumou tak, aby sa dostali do podoby drakonických zákonov. Tieto zákony zoberú priestor pre vyjadrenie názorov disentu a nezávislej občianskej spoločnosti. Je smutné, že tieto slobody už nemožno v Rusku považovať za samozrejmosť.“

“Zákon by zaviedol nejasný pojem “medzinárodné organizácie“, ktoré predstavujú bezpečnostnú hrozbu, ohrozenie verejného poriadku, ohrozenie zdravia a obranyschopnosti štátu.“ Zámerom nového zákona je podľa úradov brániť “základy ústavného poriadku, morálky, práva a záujmy iných osôb”.

S ohľadom na minulé rozhodnutia ruských orgánov očakávame, že zákon bude prijatý a použitý na to, aby úrady  zatvorili medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, aby podkopali ich nezávislosť a slobodu pri vykonávaní svojej kritickej práce v Rusku,” povedal Sergej Nikitin.

Zákon umožní Úradu generálneho prokurátora rozhodnúť, ktorá organizácie je “nežiaduca”. Spôsob, akým je zákon formulovaný ponecháva veľa priestoru na jeho svojvoľné vyloženie. Jedným z trestov je, že tieto organizácie si nebudú môcť legálne otvoriť kanceláriu. Ruskí obyvatelia, ktorí pracujú pre tieto organizácie, budú čeliť vysokým pokutám a väzeniu až do výšky osem rokov. Zamestnancom organizácii, ktorí nie sú z Ruska môže byť odmietnutí vstup do krajiny. “Zákon síce vyslovene nehovorí, že sa jedná o mimovládne, medzivládne alebo iné organizácie, ktoré skúmajú stav v krajine, ale existuje strach z toho, že sa bude ľubovoľne aplikovať na ktorúkoľvek z nich. To bude dôvod, aby zatvorili svoje  dvere v Rusku,“ dodal Sergej Nikitin.

Tento zákon nadväzuje na “zákon o zahraničných agentoch” z júla 2012, ktorý prešiel striktnejšími úpravami minulý rok. Zákon donútil niektoré ruské mimovládne neziskové organizácie obmedziť svoje aktivity alebo dokonca ich ukončiť.