Schválenie zákona o “neželaných organizáciách“ je čiernym deň pre slobodu prejavu v Rusku

Zákon o „neželaných organizáciách“ prešiel v utorok tretím a posledným čítaním v Štátnej dume. Zákon umožní štátu zakázať aktivity zahraničných alebo medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré podkopávajú “štátnu bezpečnosť, “národnú obranu“ alebo “ústavný poriadok“. Zákon tiež umožní trestať ruských aktivistov a občianske organizácie za udržiavanie kontaktov s týmito “neželanými“ organizáciami.

Zákon musí prejsť ešte vrchnou komorou parlamentu a musí ho podpísať prezident. Toto je už len formalita.

„Navrhovaná legislatíva je najnovšou kapitolou v neslýchane krutom zásahu proti mimovládnym organizáciám. Účinne kriminalizuje zákonné aktivity a vytláča život zo slobody prejavu a združovania,“ povedal John Dalhuisen, riaditeľ Amnesty International pre Európu a centrálnu Áziu. „Tieto nové drsné obmedzenia sú súčasťou stále rastúceho represívneho prílivu, ktorý dusí slobodu prejavu a vyjadrovania a ruší priestor na debatu v Rusku.“ pokračuje Dalhuisen.

„Často dostávame otázky – je tento návrh zákona zacielený proti medzinárodným ľudskoprávnym skupinám ako tá vaša? V skutočnosti sú však hlavným cieľom ruskí aktivisti a ruské nezávislé organizácie. Je o tom len málo pochybností,“ uviedol Hugh Williamson, riaditeľ Human Rights Watch pre Európu a centrálnu Áziu.

Organizácie, ktorých aktivity sú považované za “hrozbu“, si nebudú môcť v Rusku otvoriť kancelárie. Tie, ktoré už v Rusku pôsobia, budú čeliť zatvoreniu a zrušeniu. Zákon tiež zavádza zákaz rozširovania materiálov, vrátane cez médiá a internet.

Ak je organizácia uznaná za “neželanú“, nebude môcť zorganizovať alebo podieľať sa na projektoch alebo aktivitách v Rusku. Miestne organizácie budú musieť odmietať finančnú podporu od neželaných skupín. Banky a iné finančné organizácie budú musieť odmietnuť všetky transakcie s neželanými skupinami a všetky takéto odmietnutia budú musieť nahlásiť úradu proti praniu špinavých peňazí.

Ruskí občania, ktorí budú pokračovať v stykoch s neželanými organizáciami, budú najprv čeliť mastným pokutám. Ak sa tak stane dvakrát počas jedného roka, môžu čeliť trestnému stíhaniu s pokutami do 500 000 rubľov, obmedzením aktivít a pohybu a dokonca i uväznením do šiestich rokov.

Návrh zákona vyzerá byť napísaný tak, aby umožnil selektívnu implementáciu a neobjasňuje význam slova “účasť“ na aktivitách neželaných organizácií. Je pravdepodobné, že za účasť sa bude považovať rozširovanie (vrátane online) správ a iných materiálov od takejto organizácie, komunikácia s predstaviteľmi organizácie a účasť na jej podujatiach. Takáto účasť vyústi do sankcií.

Proces vyhlásenia organizácie za “neželanú“ nie je transparentný a organizácie sa o svojej “neželanosti“ môžu dozvedieť až po tom, ako boli zaradené do zoznamu. Proti takémuto rozhodnutiu sa nebude možné odvolať. Rozhodnutie sa stáva účinné okamžite, predbežné varovanie neexistuje.

„Súčasný návrh zákona nasleduje po zákone o zahraničných agentoch z júla 2012, ktorý je používaný na ignorovanie a démonizovanie takmer 60 organizácií, vrátane vedúcich ľudskoprávnych organizácií v krajine. Niekoľko z nich sa rozhodlo pre zastavenie svojej činnosti, než aby čelili stigme zahraničných agentov,“ povedal Hugh Williamson.

POZADIE

12. marca šéf Prezidentskej rady Human Rights Watch oznámil, že rada poslala ruskej Štátnej dume kritický odborný posudok návrhu zákona. Označila ho za protiústavný a potenciálne porušujúci práva ruských občanov. Rada navrhla dume, aby návrh zákona odmietla.

Rozhodnutie o uznaní organizácie za “neželanú“ bude v rukách generálneho prokurátora. Rozhodovať bude na základe materiálov od policajných agentúr (Federálna bezpečnosť, polícia a iné). Zoznam “neželaných“ bude so súhlasom Ministerstva zahraničných vecí spravovať Ministerstvo spravodlivosti