90 results

Žiadame rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti

Slovenská republika, petícia je aktívna od 5. marca 2023 Národná rada SR dňa 30. marca posunula návrh zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) do druhého čítania. Amnesty International dlhodobo volá po komplexnej a razantnej reforme školského zákona, ktorá by...

Medzinárodný deň Rómov a Rómok 2022

Ľudské práva patria nám všetkým bez rozdielu, ale v ozbrojených konfliktoch sú všetkým ľuďom aj tie najzákladnejšie práva hrubo upierané. Brutálnymi vojenskými taktikami vrátane obliehania však trpia vo zvýšenej miere práve najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Starší ľudia, osoby s obmedzenou...

Pripomeňte si s nami Medzinárodný deň ľudských práv

Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv a v tejto súvislosti si musíme pripomenúť aj prípad krivo obvinených Rómov a Rómky z Moldavy nad Bodvou. Títo ľudia zažili v roku 2013 policajné násilie a na dôvažok čelili uplynulých 8 rokov ohromnej nespravodlivosti. Títo ľudia odvážne kritizovali zákrok...