42 results

Za súhlas v definícii znásilnenia

Slovenská republika, petícia je aktívna od 25. apríla 2023 V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a...

Medzinárodná solidarita – Let’s talk about yes

Cieľom kampane Hovorme o súhlase je podporiť zmenu právnej definície znásilnenia na Slovensku a posilniť verejnú diskusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch. Sex bez súhlasu je znásilnenie a mal by byť trestným činom, myslí si to aj väčšina opýtaných v najnovšom prieskume verejnej mienky. Nesmieme...

Hovorme o súhlase

V Amnesty International Slovensko už dva roky hovoríme o súhlase. Sme totiž presvedčenx, že sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Znásilnenie nedefinuje prítomnosť násilia alebo vyhrážok, ale absencia vôle venovať sa sexuálnym aktivitám. Zastaralé zákony, rodové stereotypy...

Vzdelávanie o súhlase

Prostredníctvom vzdelávania o súhlase prispievame k búraniu mýtov a predsudkov o sexuálnom vzdelávaní a šírime povedomie o prevencii sexualizovaného násilia a podpore a pomoci pre preživšie a preživších. Školy a rôzne kolektívy prejavujú o tieto a ďalšie témy, ktoré by mali byť súčasťou komplexného...

Staňte sa súčasťou kampane Hovorme o súhlase

Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma však často prináša rôzne – a neraz náročné – otázky a emócie. Dobrým spôsobom, ako im porozumieť a spracovať ich, je otvorene sa o nich rozprávať. Práve rozhovor – tvárou v tvár, cez...

Čo hovorí o súhlase odborná verejnosť

Ak chceme žiť v spoločnosti, v ktorej nedochádza k obťažovaniu, znásilneniam a iným formám sexuálneho násilia, v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, musíme o súhlase hovoriť! Otvárajme komplikované témy a ťažké konverzácie o rešpekte...

Legislatíva, ktorá upravuje znásilnenie, potrebuje zmenu

V Amnesty International Slovensko vychádzame z presvedčenia a názoru odbornej verejnosti, že súhlas je deliacou líniou medzi sexuálnou interakciou a znásilnením. Systémové zmeny, ktoré posilnia ochranu preživších sexuálneho násilia a znásilnenia na Slovensku, sú preto nevyhnutnosťou. Sexuálne...

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením.  

Nie však u nás. Slovensko sa nezaradí medzi štáty, ktoré sa rozhodli prijať novú a lepšiu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu. Amnesty International považuje rozhodnutie ministra spravodlivosti V. Karasa nezmeniť definíciu znásilnenia za neprijateľné.   Súčasná platná definícia...