14 results

Význam squatovania. Ako si zobrať späť mesto

Tento článok je súčasťou série textov, ktoré prinášame v rámci kampane Bývanie je ľudské právo. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorniť na to, ako štátne úrady a samosprávy zlyhávajú pri dodržiavaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v rámci...

Skryté bezdomovectvo – týka sa nás oveľa viac, než si uvedomujeme 

Tento text je súčasťou série odborných textov, ktoré v rámci kampane Bývanie je ľudské právo pripravujú odborníčky na témy dostupnosti bývania a riešenie bezdomovectva. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorňovanie na to, ako slovenské úrady a...

Právo na bývanie je ľudské právo

Nasledujúci text je súčasťou kampane Bývanie je ľudské právo, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorňovanie na to, ako slovenské úrady a samosprávy zlyhávajú pri dodržiavaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v rámci zabezpečenia a ochrany práva...

Verejný priestor je pre všetkých!

Verejné priestranstvá sú v Zákone o obecnom zriadení 70/2018 Z. z., §2b odsek 1 definované nasledovne: „Verejné priestranstvo je priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia…“  Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zas hovorí, že: „Verejné...