69 results

Svetové štatistiky o treste smrti za rok 2021

Amnesty International v roku 2021 zaznamenala 579 popráv v 18 krajinách, čo predstavuje nárast o 20 % oproti 483 popravám zaznamenaným v roku 2020. Ide o druhý najnižší počet popráv, aký Amnesty International zaznamenala prinajmenšom od roku 2010.1 Najviac popráv bolo podľa dostupných informácií...

Trest smrti

Spoločne sa nám môže podariť zrušiť trest smrti na celom svete. Trest smrti je krutým, neľudským a nezvratným trestom. Aj napriek tomu sa ľudia v rôznych častiach sveta každý deň stávajú obeťami popráv. V niektorých krajinách pritom trest smrti udeľujú za konanie, ktoré by nemalo byť považované za...

Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika „majákom nádeje“

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL Podľa Amnesty International správy o treste smrti prešla subsaharská Afrika veľký kus cesty v boji za zrušenie trestu smrti. V celom regióne bol zaznamenaný významný pokles v ukladaní trestov smrti. Guinea sa stala dvadsiatou krajinou v regióne,...