52 results

Vítame predĺženie zbrojného embarga OSN na Južný Sudán

Bezpečnostná rada OSN o rok predĺžila zbrojné embargo na Južný Sudán. Regionálny riaditeľ Amnesty International pre východnú a južnú Afriku Tigere Chagutah to považuje za vítanú správu. „Milióny civilistov a civilistiek trpia porušovaním ľudských práv zo strany ozbrojencov. Za takmer desaťročie...

Smrť v spomalenom zábere

Amnesty International dnes vydáva správu s názvom Smrť v spomalenom zábere, v ktorej sa venuje porušovaniu ľudských práv žien a dievčat v Afganistane pod vládou Talibanu. Výskumný tím Amnesty viedol v marci 2022 rozhovory s viac ako 100 afganskými ženami a dievčatami v 20 z 34 provincií Afganistanu...

Ako dokáže Istanbulský dohovor zachraňovať životy?

Toto sú dôvody, prečo Istanbulský dohovor dokáže zachraňovať životy Istanbulský dohovor bol vytvorený na to, aby pomáhal v prevencii a boji s domácim násilím a násilím páchaným na ženách. Mal by byť univerzálnym štandardom, pretože má moc zachrániť život miliónom žien a dievčat. Násilie páchané na...

Hovorme o rodovej rovnosti s Adrianou Mesochoritisovou

V oblasti sexuálnych a reprodukčných práv Amnesty International Slovensko dlhodobo spolupracuje s organizáciou Možnosť voľby. Preto ani v kampani Hovorme o súhlase nemôže chýbať odborný pohľad zástupkyne organizácie Možnosť voľby, Adriany Mesochoritisovej. Rozprávali sme sa s ňou o sexuálnom násilí...

Zapojte sa do solidarity so ženami zažívajúcimi násilie

Aj drobný prejav solidarity dokáže človeku v ťažkej situácii dodať odvahu a energiu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme vytvorili jednoduchú grafiku, ktorú môžete zverejniť na svojom profile na sociálnych sieťach a dať tak ženám, ktoré zažívajú násilie alebo utekajú pred vojnou, vedieť,...

6 spôsobov ako môžete bojovať proti rodovo podmienenému násiliu

Dnes (25. novembra) si opäť pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Tento deň vyhlásila OSN v roku 1999 a každoročne sa ním začína séria aktivít známych ako 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Koniec tejto kampane pripadá na 10. decembra, ktorý je...