115 results

Európske štáty systémovo porušujú práva ľudí na úteku do Európy

Európsky výbor na zabránenie mučeniu (CPT) vydal správu, v ktorej uvádza zistenia o rozsiahlom používaní násilia, zastrašovania a dlhodobej väzby voči ľuďom pokúšajúcim sa prekročiť hranice Európy. CPT v správe identifikoval „jasné vzorce zlého fyzického zaobchádzania“ s ľuďmi na úteku a taktiež sa...

Solidarita sa nesmie spájať s nerovnosťou

Rada Európskej únie aktivovala smernicu o dočasnej ochrane (TPD), ktorá ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine poskytuje okamžitú ochranu vo všetkých krajinách EÚ. Amnesty International víta tento krok, zároveň však upozorňuje na vážne limity tohto opatrenia smerom k ľuďom na úteku bez...

Ako reagovať na príchod veľkého počtu ľudí na úteku

5 „zlatých pravidiel“ pre európske krajiny, ktoré prijímajú ľudí na úteku z Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu boli z krajiny nútené ujsť stovky tisíc ľudí. Viac ako 600-tisíc ľudí hľadá ochranu a bezpečie pre seba a svoje rodiny v susedných krajinách. V najbližších dňoch tak...

Ako pomôcť ľuďom na Ukrajine

Tento článok pravidelne aktualizujeme. Na nasledujúcich stránkach nájdete niekoľko spôsobov, ako pomôcť ľuďom na Ukrajine. Neprepadajte panike a zachovajte pokoj. Informujte seba a svoje okolie o aktuálnom dianí. Sledujte overené zdroje a nezdieľajte neoverené informácie alebo informácie z...

Pevnosť Európa v roku 2021

Dlhodobo nepriaznivé životné okolnosti a ohrozenie, neraz spojené s ozbrojenými konfliktmi, vedú množstvo ľudí, jednotlivcov, jednotlivkýň i celých rodín, k životnému rozhodnutiu opustiť krajinu, ktorej hovorili domov. Pre relatívnu regionálnu blízkosť sa u nás najviac –...

Kritická situácia na poľsko-bieloruských hraniciach

V lesoch na bieloruských hraniciach s Poľskom, Lotyšskom a Litvou je v súčasnosti v neľudských podmienkach uviaznutých mnoho ľudí na úteku. Bieloruské štátne orgány zabezpečujú presun ľudí smerom k EÚ, predovšetkým k poľským hraniciam. Pravdepodobným dôvodom sú sankcie EÚ voči krajine a snaha...

Dobrovoľní záchranári stále na súde

Súd na gréckom ostrove Lesbos dnes odročil prípad 24 humanitárnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí čelia vážnym obvineniam za pomoc ľuďom na úteku. Medzi obvinenými sú aj člen a členka dobrovoľnej pátracej a záchrannej služby Sarah Mardini a Seán Binder. Obom mladým ľuďom hrozí za záchranu ľudí na...