51 results

Žiadame rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti

Slovenská republika, petícia je aktívna od 5. marca 2023 Národná rada SR dňa 30. marca posunula návrh zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) do druhého čítania. Amnesty International dlhodobo volá po komplexnej a razantnej reforme školského zákona, ktorá by...