26 results

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2022

Prezidentka: Katalin Novák (v máji prevzala úrad po Jánosovi Áderovi)  Predseda vlády: Viktor Orbán  Prehľad:  V Maďarsku v roku 2022 pretrvávala diskriminácia LGBTI+ ľudí a Rómov a Rómok.  Situácia v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv žien sa výrazne zhoršila. ...

Spoločne proti homofóbnemu a transfóbnemu referendu v Maďarsku

Vyjdite s nami v piatok 1. apríla do ulíc a spoločne ukážme, že naša solidarita siaha aj k našim južným susedom a susedám. V deň konania maďarských parlamentných volieb, 3. apríla, sa zároveň uskutoční referendum, ktoré by v prípade úspechu vážne poškodilo práva LGBTI+ ľudí v Maďarsku.  Poďte...

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2021

Prezident: János Áder Predseda vlády: Viktor Orbán Prehľad: V júni parlament prijal homofóbny a transfóbny zákon. Maďarsko bolo zapojené do škandálu so sledovacím softvérom Pegasus. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol proti praktikám maďarských orgánov zadržiavať ľudí hľadajúcich azyl v...

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2020

Výročná správa Amnesty International za rok 2020  Hlava štátu: János Áder  Predseda vlády: Viktor Orbán  Ženy a transrodoví ľudia čelili viacnásobnej diskriminácii, na legislatívnej úrovni aj v praktickom živote.  Ľuďom žiadajúcim o azyl štátne...

Nezávislosť justície v Maďarsku je naďalej ohrozená

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY SLOVENSKO23. FEBRUÁRA 2021 Amnesty International Maďarsko dnes publikovala výskumnú správu „Stav maďarskej justície“, v ktorej dokumentuje ohrozenú nezávislosť súdnictva a sumarizuje jeho stav za rok 2020. Aj keď vlani došlo k zmenám na najvyšších postoch administratívnej...

EÚ-MAĎARSKO: MOMENT PRAVDY PRE EURÓPSKU ĽUDOVÚ STRANU

Vedenie Európskej ľudovej strany (EPP) musí počas dôležitých stretnutí vo Varšave a Mníchove na budúci týždeň bezodkladne zareagovať na drakonický útok Maďarska na ľudské práva, tvrdí Amnesty International.   Stretnutia EPP sa odohrávajú v čase, keď v maďarskom parlamente prebieha rozprava o...

Otvorený list: Solidarita s občianskou spoločnosťou v Maďarsku

13. februára 2018 predložila maďarská vláda parlamentu návrh legislatívneho balíčka, pozostávajúceho z troch zákonov, bežne označovaných ako „Stop Soros“ balíček. Novonavrhovaná legislatíva by obmedzila schopnosť maďarskej občianskej spoločnosti plniť svoju funkciu tým, že od...