5 results

Ako komunikovať o ľudských právach

V dňoch 19-26. februára 2012 sa účastníci a účastníčky zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Maďarska stretli, aby diskutovali o delili sa so skúsenosťami z oblasti ľudských práv. Každý deň workshopu bol venovaný jednej téme – slobode prejavu, ochrane osobných údajov...

Slovinské predsedníctvo porušuje základné hodnoty EÚ

Dnes uplyulo 16 rokov od dňa, kedy slovinské autority nezákonne “vymazali” z národného registra obyvateľov 18 305 osôb. Amnesty International žiada v liste adresovanom Rade ministrov EÚ európske inštitúcie a členské štáty Únie, aby v rámci kolektívnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv na...