6 results

Spoločne za spravodlivé podmienky v 24-hodinovom opatrovateľstve

Ľudia poskytujúci 24-hodinovú starostlivosť vykonávajú dôležitú prácu, ktorá je nenahraditeľná pre jednotlivcov aj celú spoločnosť. Ľuďom, ktorí sa už o seba nedokážu sami postarať, poskytujú nepretržitú opateru a nesú obrovskú zodpovednosť za ich zdravie a život. Napriek tomu, že ich práca je pre...

„Chceme len svoje práva!“

V Rakúsku odopierajú práva opatrovateľkám zo zahraničiaZhrnutie výskumnej správy „V podstate len chceme niektoré práva. Mali by sa kontrolovať aj naše pracovné podmienky.  Keď nastúpite do práce, nájdete tam niečo iné, než uvádza zmluva. Spraviť si prestávku alebo sa vyspať je ťažké....

Rakúsko: Prezident musí zablokovať zmeny v azylovom zákone

27. apríla prijal rakúsky parlament novelizáciu rakúskeho azylového zákonu. Zmeny umožňujú navracať ľudí, ktorí utekajú pred násilím a konfliktom z hraníc. Aby legislatíva vstúpila do platnosti, musí byť ešte podpísaná prezidentom. Prijaté  „špeciálne opatrenia“ urýchľujú procedúry, a polícii...

Ako komunikovať o ľudských právach

V dňoch 19-26. februára 2012 sa účastníci a účastníčky zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Maďarska stretli, aby diskutovali o delili sa so skúsenosťami z oblasti ľudských práv. Každý deň workshopu bol venovaný jednej téme – slobode prejavu, ochrane osobných údajov...