6 results

Najlepšie eseje v súťaži „Čo môžem svojím konaním zmeniť“

Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje výsledky verejnej esejistickej súťaže na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“. Súťaže sa zúčastnilo 16 mladých ľudí z viacerých slovenských škôl.  Prvé miesto Na prvom mieste sa umiestnili dve študentky s...

Vzdelávací tím Amnesty a Člověka v tísni na stáži v Nórsku

Na začiatku júna sa vzdelávací tím Amnesty Interantional a Člověka v tísni zúčastnil európského skillsharu v Nórsku.   Okrem slovenského vzdelávacieho tímu sa skillsharu zúčastnili aj ostatní kolegovia a kolegyne z Európy. So vzdelávacími expertmi a expertkami  z Českej republiky,...

ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“. Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť...

Projekt Môj svet – moje práva: tréning lektorov a lektoriek

V dňoch 7.-8.2.2015 sa uskutočnil dvojdňový tréning lektorov a lektoriek, ktorí/é budú vzdelávať na základných a stredných školách v Bratislave, Banskej Bystrici, Prievidzi, Košiciach, Plaveckom Štvrtku a Spišskom Podhradí. Amnesty International Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou...

O projekte „Môj svet – moje práva“

Amnesty International Slovensko má dlhodobé skúsenosti s neformálnym vzdelávaním k ľudským právam. Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj...