15 results

Nový výskum odhalil globálne zneužívanie policajných obuškov

AMNESTY INTERNATIONALTlačová správa9. septembra 2021 Amnesty International a Omega Research Foundation vyzvali vlády štátov, aby podporili vytvorenie regulačného rámca pre obchod so zbraňami používanými ako donucovacie prostriedky. Proces iniciovala OSN a organizácie v nadväznosti na ňu upozorňujú,...

„Deň po“

Blog, Lenka Machlicová, Paríž 8.1.2015 Tak tichý Paríž som hádam ešte nezažila. Ľudia v metre a v uliciach len šeptajú. Prechádzajú popri vás ako tiene, očnému kontaktu sa akoby vyhýbajú. Zo včerajšieho šoku sa dnes prebudili do sivého dňa obáv, v ktorom si kladú otázky...

Veľký brat vie najlepšie

Vlády po celom svete preberajú kontrolu nad internetom, aby zakročili proti slobode prejavu, robili cenzúru informácií a v mene národnej bezpečnosti vykonávali dohľad nad užívateľmi. Nižšie sú uvedené niektoré šokujúce prípady vládnych zásahov a dohľadu nad internetom, ktoré poukazujú na...

Európsky súd potvrdil zákaz nosenia niqabu a burky vo Francúzsku

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý podporil zákaz nosenia niqabu a burky na verejnosti, je poškodzujúci. Podľa Amnesty International toto rozhodnutie predstavuje zásadný ústup od slobody prejavu a signalizuje ženám, že nemôžu slobodne vyjadriť svoje náboženské presvedčenie na...

Francúzsko musí ukončiť stigmatizáciu Rómov a kočovníkov

Amnesty International vyzvala francúzsku vládu, aby ukončila stigmatizáciu Rómov a kočovníkov vo Francúzsku, keďže autority aj naďalej pokračujú vo vyhosťovaní stoviek ľudí do Rumunska a Bulharska vrátane demontáže okolo 300 táborov. Približne ďalších 280 Rómov bolo vyhostených do krajiny pôvodu vo...