Filters applied

4 results

Nový výskum odhalil globálne zneužívanie policajných obuškov

AMNESTY INTERNATIONALTlačová správa9. septembra 2021 Amnesty International a Omega Research Foundation vyzvali vlády štátov, aby podporili vytvorenie regulačného rámca pre obchod so zbraňami používanými ako donucovacie prostriedky. Proces iniciovala OSN a organizácie v nadväznosti na ňu upozorňujú,...

Chráňme ľudí, ktorí v Kolumbii ochraňujú životné prostredie

Pandémia COVID-19 ešte viac zvýraznila dôležitosť domova ako priestoru, v ktorom sa môžeme rozvíjať a cítiť bezpečne. Zároveň však poukázala na situáciu miliónov ľudí, pre ktorých je ich domov, paradoxne, tým najnebezpečnejším miestom.   Patria...

Medzinárodná pozornosť je našou ochranou

Rozhovor s pracovníkom kolumbijskej ľudsko-právnej organizácie CREDHOS. Pablo Javier Arenales Jaimes už niekoľko rokov pracuje pre kolumbijskú ľudsko-právnu organizáciu CREDHOS. Spolu s Anou Teresou Ruedou z kolumbijskej organizácie na ochranu práv žien, Organización Feminina Popular, precestoval v...