18 results

Od de facto úplného zákazu interrupcií v Poľsku uplynul presne rok.

Brusel 19. októbra 2021 Dnes uplynul presne rok od rozhodnutia poľského ústavného súdu, ktorý de facto úplne zamedzil prístup k interrupciám. Štrnásť ľudskoprávnych organizácií upozorňuje, že ženy, dievčatá a všetky tehotné osoby v Poľsku čelili za uplynulých 12 mesiacov extrémnym prekážkam v...

Naša solidarita nediskriminuje

Ministerstvo zdravotníctva pred pár dňami schválilo vyhlášku, podľa ktorej interrupcia na žiadosť ženy už nebude hradená z verejného zdravotného poistenia pre ženy staršie ako 40 rokov. Vyhláška by mala platiť od 1. marca. Prístup k bezpečnej, legálnej a dostupnej interrupcii je ľudským právom a...

Slovensko stojí na prahu obmedzovania reprodukčných práv

Prístup k bezpečným interrupciám je neoddeliteľnou súčasťou realizácie plného rozsahu ľudských práv a nevyhnutným prvkom spravodlivej a rovnocennej spoločnosti, uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa bezpečných interrupcií (28. 9.) Amnesty International. „Právo na...

Výzva mimovládnych organizácií a iniciatív

Približne 60 mimovládnych organizácií a iniciatív, vrátane Amnesty Slovensko a koalície Nebudeme ticho (Možnosť voľby, Aspekt a Povstanie pokračuje) adresovalo poslancom a poslankyniam NR SR otvorený list. Organizácie v ňom upozorňujú, že návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne OĽANO,...

Prístup k bezpečnej interrupcii je na Slovensku opäť ohrozený

Slovenský parlament v súčasnosti rokuje o návrhu zákona, ktorý v prípade prijatia zavedie nové obmedzenia prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám, ohrozí zdravie a psychickú pohodu žien, dievčat a všetkých ľudí, ktorí by mohli o interrupciu...