1 result

PROJEKT 100KA

Od 1. októbra 2020 sa v Amnesty Slovensko venujeme projektu, ktorého názov je nadpisom tohto článku.  V rámci projektu 100ka sa budeme počas 10 mesiacov venovať o čosi viac aj vybraným 10 ľudskoprávnym témam, ktoré vám priblížime na sociálnych sieťach, ale ak to pandemická...