5 results

Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

Amnesty International si dnes pripomína Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Pri tejto príležitosti vydáva správu o sexuálnom a rodovo podmienenom násilí na ženách a dievčatách v Alžírsku. Sexuálne násilie je čiernou škvrnou na nedávnej histórii krajiny. Stovky, možno až tisíce žien boli...

Alžírsko: Prestaňte s popieraním, odhaľte pravdu

Pár dní pred prezidentskými voľbami v Alžírsku Amnesty International vyzýva budúceho prezidenta, aby sa venoval téme porušovaniu ľudských práv počas občianskej vojny v Alžírsku, ktorá vypukla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.  „Ako môže v spoločnosti existovať súlad a zmierenie, ak...

ESĽP: Mustapha Labsi nemôže byť vydaný do Alžírska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 18. júla 2008 predbežné opatrenie, podľa ktorého Mustapha Labsi nemôže byť vydaný do Alžírska. Toto opatrenie bolo vydané na základe podnetu právnej zástupkyne Mustaphu Labsiho, ktorá vyjadrila obavy, že na Slovensku nebude dodržaný riadny proces.  V...

Diplomatické záruky Alžírska sú prázdne sľuby

Najvyšší súd Slovenskej republiky dnes rozhodol, že vydanie Alžírčana Mustafu Labsiho do rodnej krajiny je prípustné a Labsimu v tejto krajine nehrozí trest smrti, mučenie, ani iné neľudské zaobchádzanie.  Amnesty International má informácie, že všetky osoby, ktoré boli vydané alebo...

V Alžírsku hrozí Labsimu mučenie a neľudské zaobchádzanie

Amnesty International vyzýva Ministra spravodlivosti SR, aby uplatnil svoju zákonnú právomoc nepovoliť Labsiho vydanie do Alžírska. AI má vážne obavy, že Mustafovi Labsimu hrozí v Alžírsku mučenie či iné formy neľudského zaobchádzania, a to aj napriek diplomatickým garanciám, ktoré alžírska strana...