3 results

EÚ sa musí postaviť za ľudskoprávnych aktivistov v Angole

Amnesty International žiada Európsku úniu, aby reagovala na obvinenia angolskej vlády voči ochrancom ľudských práv. Desiateho júla angolská vláda verejne napadla niektoré národné a medzinárodné organizácie v Angole a obvinila ich, že porušujú zákony a mobilizujú obyvateľstvo na odpor voči vládnym...

AI informovala poslancov NR SR

AI dňa 5. 3. 2007 e-mailom informovala poslancov NR SR – Ústavnoprávny výbor, Výbor pre financie, rozpočet a menu a Výbor pre hospodársku politiku, ktoré majú vo výboroch rokovať o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. V...

Akcia na podporu kampane Krvavý diamant v Prešove

Prešovská skupina zorganizovala pri príležitosti premietania filmu Krvavý diamant symbolickú akciu, na ktorej mohli ľudia vyjadriť svoj nesúhlas s dianím v Sierra Leone a Angole. Aktivisti oslovovali návštevníkov kina s ponukou podpísať sa na vyrobený plagát s motívom krvavých diamantov. Viac...