2 results

Amnesty Everywhere

Od 1. januára 2020 sa v Amnesty Slovensko venujeme projektu, ktorého názov je nadpisom tohto článku. Mohli by sme ho preložiť ako Amnesty všade! V Amnesty veríme, že naša schopnosť brániť ľudské práva je postavená najmä na ľuďoch, ktorý nás rozličným spôsobom podporujú alebo sú súčasťou...

Amnesty Everywhere

V rámci projektu Amnesty Everywhere sme vyškolili 2 skupiny, ktoré realizovali face to face fundraising v Košiciach a Bratislave.